Przyszłoroczne Spotkanie Młodych w Rostocku

2021-12-31 14:24
Rostock
Autor: Schiwago/wikimedia commons

Organizowane przez ekumeniczną Wspólnotę z Taizé, odbędzie się w we wschodniej części Niemiec w dniach 28 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023 roku. Ogłosił to brat Alois, przeor Wspólnoty, podczas modlitwy wieczornej w kościele Świętego Oblicza w Turynie.

W tym włoskim mieście trwa 44 Europejskie Spotkanie Młodych. Z powodu pandemii mogą w nim jednak uczestniczyć tylko mieszkańcy Turynu i okolic. Wszyscy inni mogą śledzić spotkanie online, a na miejsce przyjechać osobiście na drugą część w lipcu 2022 roku. W krótkim rozważaniu wygłoszonym podczas modlitwy brat Alois przypomniał, że ten etap Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię przygotowywały przez wiele miesięcy różne Kościoły chrześcijańskie Turynu. Dały w ten sposób świadectwo jedności i przyczyniły się do braterstwa całej rodziny ludzkiej. Wskazał, że jedność wierzących w Jezusa Chrystusa nie jest jedynie celem samym w sobie, ale także stanowi warunek tego, by świat Go zrozumiał i Mu zaufał.

Zaproponował, by w 2022 roku chrześcijanie należący do różnych Kościołów częściej spotykali się na prostej modlitwie skupionej wokół słowa Bożego. Jak mówi brat Alois, odkryjemy wtedy, że Chrystus już nas jednoczy i pokornie otworzymy się na to, co możemy otrzymać od siebie nawzajem. Zaprosił też na następne etapy Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię: pierwszą w historii pielgrzymkę Taizé do Ziemi Świętej w dniach 8-15 maja 2022 roku, spotkanie w Turynie od 7 do 10 lipca dla tych, który z powodu pandemii nie mogli tu przyjechać teraz oraz kolejne Europejskie Spotkanie Młodych. Jak wspomnieliśmy, odbędzie się ono za rok w Rostocku na wschodzie Niemiec. Módlmy się, by przyszły rok był rokiem pokoju i nadziei – wezwał brat Alois.

Na zakończenie odbyła się modlitwa wokół ikony Krzyża. Położono na niej mały krzyż zrobiony z łodzi uchodźców, którzy dotarli prze Morze Śródziemne na włoską wyspę Lampedusę. Przeor Wspólnoty poprosił o modlitwę za tych, którzy w niezwykle trudnych warunkach usiłują przedostać się do Europy.

Źródło:ekai