Rada ds. Rodziny KEP: rodziny powinny być bardziej obecne w duszpasterstwie

2022-01-22 12:24
Rada d. Rodziny
Autor: BP KEP

A zachęcał do takiej aktywności bp Wiesław Śmigiel, przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP. Na piątkowym spotkaniu w Warszawie omawiano m.in. przygotowanie do zakończenia Roku „Rodzina Amoris Laetitia” i towarzyszenie osobom w sytuacjach nieuregulowanych.

Po obradach bp Śmigiel podkreślił znaczenie duszpasterstwa małżeństw i rodzin. Zauważył, że jakiekolwiek tematy podejmowane są w Kościele, dotykają małżeństwa i rodziny. Jako przykład podał katechezę. Przekonywał, że trudno mówić o niej w oderwaniu od życia małżeńskiego i rodzinnego. Taka katecheza, która będzie tylko w szkole lub tylko w środowisku parafialnym, albo w szkole i w środowisku parafialnym, a nie będzie jej w takim wymiarze podstawowym, naturalnym - w małżeństwie i rodzinie, przyniesie mniejsze owoce, niż katechizacja, która wychodzi ze środowiska rodzinnego” – stwierdził hierarcha. Dodał, że parafia i szkoła pełnią tylko funkcję pomocniczą w realizacji zadań wychowawczych, które są charakterystyczne dla małżeństwa i rodziny.

Na spotkaniu Rady ds. Rodziny omawiano przygotowania do zakończenia Roku „Rodzina Amoris Laetitia”, które odbędzie się w czerwcu. Jak poinformował bp Śmigiel, do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym uda się specjalna delegacja biskupów i kapłanów, ale przede wszystkim małżeństw. Równolegle zakończenie Roku Rodziny będzie przeżywane w diecezjach. „Ma to być święto małżeństw i rodzin” – powiedział przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP.

Członkowie Rady rozmawiali też o przygotowaniu materiałów pomocnych w przeżywaniu zakończenia Roku Rodziny i na kolejny rok duszpasterski pt. „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, które byłyby skierowane nie tylko do księży, ale również do rodzin. Uczestnicy spotkania Rady wysłuchali dwóch referatów. Pierwszy z nich „Towarzyszenie osobom w sytuacjach nieuregulowanych – od Familiaris Consortio do Amoris Laetitia”, wygłosił ks. dr hab. Jacek Goleń, profesor KUL.

„Zarówno Jan Paweł II jak i Franciszek z całą mocą podkreślają, że duszpasterstwo Kościoła powinno być poszerzone aż do horyzontów serca Jezusowego czyli otwarte dla ludzi z problemami przede wszystkim” – podkreślił ks. Goleń, odnosząc się do dokumentów obu papieży. Mówił też m.in. o tym, że Kościół jako czuła i dobra matka powinien tak towarzyszyć osobom w trudnych sytuacjach, by czuły się one przyjęte, właśnie w takiej sytuacji, w której są.

Drugie z wystąpień dotyczyło trudnych zagadnień bioetycznych życia małżeńskiego i rodzinnego. Omówił je ks. dr hab. Andrzej Muszala, kierownik poradni bioetycznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Podkreślił, że nie ma łatwych rozwiązań, jeżeli chodzi o kwestie bioetyczne, szczególnie, jeśli zdania małżonków na dany temat są odmienne. „Najważniejsza jest pomoc człowiekowi” – podkreślił. Przyznał, że choć normy są jasne, to często trzeba wielu rozmów i cierpliwego towarzyszenia, aby pomóc małżonkom w tym, żeby byli razem.

Oprócz bp Wiesława Śmigla, w spotkaniu wzięli udział bp Józef Wróbel, bp Damian Bryl, bp Romuald Kamiński oraz konsultorzy Rady. Zadaniem Rady ds. Rodziny KEP jest „troska o rodzinę i o jej prawa, promocja godności rodziny i kobiety, troska o dzieci, obrona życia poczętego” i związane z tym sprawy.

Źródło:BP KEP