Rozpoczął się Tydzień misyjny

2022-10-24 15:12
Tydzień misyjny
Autor: BP KEP/fot. Marta Socha

Światowy Dzień Misyjny, obchodzony w przedostatnią niedzielę października, rozpoczął w Polsce Tydzień Misyjny. W tym czasie organizowane są wydarzenia, uwrażliwiające na potrzeby misji oraz przypominające o powszechnym powołaniu do głoszenia Ewangelii.

Na mocy sakramentu chrztu, wszyscy jesteśmy misjonarzami, o czym przypomniał papież Jan Paweł II w encyklice Redemptoris missio – podkreślił bp Jan Piotrowski, przewodniczący KEP ds. Misji, zapowiadając 96. Światowy Dzień Misyjny i Tydzień Misyjny. Hierarcha zwrócił uwagę, że październik jest miesiącem Maryjnym, ale także misyjnym. Zauważył, że Pan Jezus posyłając apostołów zlecił im przede wszystkim świadectwo wiary, które wynika z głoszonej Dobrej Nowiny. „Należy pamiętać o nakazie misyjnym z Ewangelii św. Mateusza: +Idźcie i nauczajcie wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego+. W nim zawiera się cała teologia tego polecenia. Kościół wierny poleceniu Chrystusa głosi Ewangelię i nie przestaje jej głosi w XXI wieku. Jest dziełem całego Kościoła i wszystkich ochrzczonych” – zaznaczył.

O tym, że osoba Jezusa musi być zawsze w centrum świadectwa i aktywności ewangelizacyjnej, przypomniał 23 października na Jasnej Górze podczas wieczornego Apelu Jasnogórskiego, ks. Maciej Będziński, dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. Zawierzył Matce Bożej Jasnogórskiej sprawy misji i misjonarzy. – Uczymy się od Ciebie jak nieść Chrystusa na rękach i jak go wpierw przyjmować sercem – powiedział w rozważaniu apelowym, podkreślając, że „bez modlitwy i zawierzenia nic nie zdołamy uczynić”.

Dzieła Misyjne powstały na początku XIX wieku. W latach dwudziestych XX w. zostały uznane za „papieskie” i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej. Ich celem jest budzenie tej świadomości.

Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI i każdego roku we wszystkich diecezjach oraz parafiach na świecie jest obchodzony w przedostatnią niedzielę października. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce Światowy Dzień Misyjny, zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym roku obchodzony jest po raz 96.

Z okazji Światowego Dnia Misyjnego wydawane są orędzia misyjne. Ukazują się regularnie od pontyfikatu Pawła VI. Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego DziełaRozkrzewiania Wiary.

Źródło: PDM/ BP KEP