Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

2023-01-18 13:48
Tydzień Modlitw
Autor: BP KEP

„Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości”  – pod takim hasłem obchodzony jest w tym roku Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykają się m.in. na ekumenicznych nabożeństwach i koncertach, by poznawać się nawzajem i wspólnie modlić o jedność.  Tydzień Modlitw rozpoczyna się dziś i potrwa do 25 stycznia.

Inicjatywa Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan sięga przełomu XIX i XX wieku. Od 1968 r. materiały na te dni opracowują wspólnie Światowa Rada Kościołów i Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Od 1975 r. robią to grupy chrześcijan z poszczególnych krajów i kontynentów. W tym roku materiały przygotowano w Stanach Zjednoczonych.

„Odzwierciedlają tęsknotę za tym, byśmy jako chrześcijanie wcielali w życie Boży dar jedności, wykorzeniali podziały, które nie pozwalają nam zrozumieć i doświadczyć faktu, że wszyscy jesteśmy Chrystusowi” – czytamy w materiałach. Zawierają one m.in. wskazówki dla przygotowujących ekumeniczne nabożeństwa oraz teksty modlitw i rozważań biblijnych na poszczególne dni.

Jako główny tekst Tygodnia Modlitw wybrano werset z pierwszego rozdziału Księgi Proroka Izajasza: „Uczcie się postępować dobrze, szukajcie sprawiedliwości, pomagajcie uciśnionemu, dbajcie o prawa sieroty, brońcie wdowy!” (Iz. 1,17). Do niego nawiązują autorzy tegorocznych materiałów na ten czas. „Jeśli Kościoły połączą swoje głosy z głosami uciśnionych, ich wołanie o sprawiedliwość i wyzwolenie będzie silniejsze” – czytamy w nich.

Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan poprzedza Dzień Judaizmu obchodzony w Polsce 17 stycznia. Natomiast bezpośrednio po Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, 26 stycznia, Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Islamu.

Źródło: BP KEP