Ruszył proces beatyfikacyjny "cichej bohaterki Wschowy"

2023-02-09 23:24
Siostra M. Bożena Król
Autor: https://smiwonakrol.com/

W czasie wojny ocaliła kościół wynosząc z niego bombę, zbierała podeptane Hostie w kościołach oraz troszczyła się o chorych i cierpiących. Mowa o s. M. Iwonie Król CSSE. Dziś rozpoczął się proces beatyfikacyjny zakonnicy nazywanej "cichą bohaterką Wschowy".

Sesja inauguracyjna odbyła się 9 lutego we wschowskim kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Rozpoczęło ją zaprzysiężenie członków komisji historycznej i przedstawienie postaci s. Iwony Król CSSE. Po oficjalnym rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego i modlitwie do Ducha Świętego odmówionej przez bp Tadeusza Lityńskiego odbyło się zaprzysiężenie członków trybunału beatyfikacyjnego.

Ostatnim akcentem była Msza św. pod przewodnictwem bp Tadeusza Lityńskiego, który w homilii zauważył, że s. Iwona w swojej pomocy innym nie tyle widziała, co traci, lecz jak wiele w dawaniu może wyniknąć szczęścia dla niej samej! - Dojrzałość chrześcijańska, bycie dla innych rozwijają w nas to, co Boże, gdy nie boimy się służyć, gdy jesteśmy dla innych! - podkreślił biskup i dodał: - Życie siostry Iwony może być dla nas wskazówką, w jaki sposób i my, zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo możemy realizować tę oblubieńczą miłość.

Siostra M. Iwona Król przyszła na świat 12 maja 1908 roku w Mrozach k. Kartuz na Kaszubach. Na chrzcie nadano jej imię Anna. 22 lata później wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Poznaniu, gdzie w 1937 roku złożyła śluby wieczyste. W 1939 roku trafiła do Wschowy, gdzie elżbietanki prowadziły sierociniec i przedszkole. W 1944 roku proboszcz powierzył jej opiekę nad świątynią. Strzegła jej z narażeniem życia, wyniosła z niej bombę zegarową, która po kilkunastu godzinach wybuchła. Siostra Iwona zbierała w okolicznych wioskach sprofanowane przez radzieckich żołnierzy konsekrowane Hostie i sprzęty liturgiczne, wiedząc, jak bestialscy potrafili być sowieccy żołnierze. Zakończyła ziemskie pielgrzymowanie 8 sierpnia 1990 r. Została pochowana na cmentarzu parafialnym we Wschowie.

Inicjatorem procesu beatyfikacyjnego s. Iwony Król CSSE jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i prowadzenie dochodzenia jest s. Weronika Szelejewska CSSE. 29 marca 2021 r. bp Tadeusz Lityński zatwierdził ją jako wicepostulatorkę sprawy. 28 stycznia 2022 r. w imieniu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety wicepostulatorka zwróciła się do biskupa zielonogórsko-gorzowskiego z prośbą o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego s. Iwony Król CSSE. 9 czerwca 2022 r. pozytywną opinię wyszła z Episkopatu. 17 listopada 2022 r. bp Tadeusz Lityński wydał edykt, w którym poinformował diecezjan o planowanym rozpoczęciu dochodzenia.

15 stycznia tego roku powołano komisję historyczną, której zadaniem jest zebranie i zbadanie dokumentacji dotyczącej s. Iwony Król CSSE. Tworzą ją: ks. dr hab. Robert Romuald Kufel - przewodniczący, ks. dr Łukasz Kędzierski i lic. Jolanta Pawłowska.

Natomiast 30 stycznia bp Tadeusz Lityński powołał diecezjalny trybunał beatyfikacyjny w składzie: ks. prof. dr hab. Adam Kalbarczyk - delegat biskupa, ks. dr Piotr Garstecki - promotor sprawiedliwości, s. Karola Piotrowiak CSSE - notariusz.

W uroczystościach wzięli udział świeccy i duchowni ze wschowskiego dekanatu, rodzina s. Iwony Król, a także siostry elżbietanki na czele z s. M. Samuelą Werbińską, przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.

Źródło:ekai, info.wiara.pl