Rzecznik KEP: Chrystus Zmartwychwstały jest silniejszy niż ból, cierpienie i konflikty

2023-04-09 11:29
Rzecznik Episkopatu Wielkanoc
Autor: BP KEP

Umocnieni wydarzeniami paschalnymi, głośmy światu, że Chrystus Zmartwychwstały jest silniejszy niż ból, cierpienie i konflikty, z którymi świat poradzić sobie nie może – powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak.

„Chrystus, który pokonał śmierć, przychodzi także dzisiaj, by pokonać w nas ciemności grzechu, które zniewalają nas i uniemożliwiają życie w pełni. Dlatego +Kościół wciąż na nowo głosi Zmartwychwstałego Chrystusa. Kościół głosi, że żyje Ten…, który umarł na krzyżu i objawia pełnię życia" – zaznaczył rzecznik KEP.

Ks. Gęsiak zauważył, że dzisiaj świat próbuje zdeprecjonować przesłanie o Zmartwychwstaniu, „a przecież nikt i nic nie jest w stanie rozjaśnić mroków naszego życia, jak tylko Chrystus”. „Usłyszmy raz jeszcze słowa św. Jana Pawła II, który wołał, aby ten świat, który dzisiaj – niestety – na różne sposoby zdaje się pragnąć śmierci Boga, usłyszał orędzie Zmartwychwstania” – podkreślił.

Umocnieni wydarzeniami paschalnymi, głośmy światu, że Chrystus Zmartwychwstały jest silniejszy niż ból, cierpienie i konflikty, z którymi świat poradzić sobie nie może. Niech obdarza nas – na wzór św. Marii Magdaleny – mocą i odwagą do dawania świadectwa o tym, że On żyje i działa w świecie” – stwierdził rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Źródło: BP KEP