Rzym czeka na wolontariuszy. Będą pomagać przy Jubileuszu 2025

2024-01-19 19:11
Rok Święty Jubileusz
Autor: facebook.com

Osoby, które chciałyby zostać wolontariuszami w czasie Jubileuszu 2025, mogą już zgłaszać swoje kandydatury. Ich zadaniem będzie pomaganie pielgrzymom przybyłym do Rzymu.

Wolontariuszami mogą zostać pełnoletni katolicy, który poświęcą na to jeden lub więcej tygodni albo też chcieliby pomagać przy konkretnym wydarzeniu jubileuszowym. W tym celu muszą zarejestrować się na oficjalnym portalu internetowym Jubileuszu (https://www.iubilaeum2025.va/it/pellegrinaggio/volontari-del-giubileo/diventa-volontario.html), wskazując preferowany czas pobytu w Wiecznym Mieście. Konieczne będzie dołączenie listu swojego proboszcza lub innego kapłana, który potwierdzi wiarę katolicką i aktywny udział kandydata w życiu parafii. Atutem będzie znajomość języka włoskiego, choć nie jest to obowiązkowe.

Do Rzymu będzie można przyjechać dopiero po potwierdzeniu przyjęcia kandydatury przez Sekretariat Jubileuszu. Koszty podróży ponosi wolontariusz, natomiast na miejscu otrzyma on zakwaterowanie i wyżywienie, zapewnione przez Dykasterię ds. Ewangelizacji na czas wolontariatu.

Wśród wielu zadań wolontariuszy będzie przyjmowanie pielgrzymów w różnych miejscach spotkań, udzielanie im wskazówek dotyczących wszystkich dostępnych usług i towarzyszenie im w drodze do bazylik papieskich, gdzie, przechodząc przez Drzwi Święte, będą mogli zatrzymać się na modlitwie. Oprócz pomocy świadczonej pielgrzymom, wolontariusze będą też „świadkami tego, co oznacza Rok Święty: miłości bliźniego, miłosierdzia, dobroczynności, pojednania”.

Źródło: iubilaeum2025.va, pb