Rzym: zaczął się trzeci dzień wizyty ad limina Apostolorum

2021-10-06 14:13
Biskupi
Autor: pixbay

Dziś polscy biskupi z prowincji kościelnych warmińskiej, białostockiej, lubelskiej i przemyskiej łacińskiej modlili się w w Bazylice Santa Maria Maggiore.

Prośmy, aby obecność Matki Bożej zaznaczała się w życiu Kościoła powszechnego i w życiu Kościoła lokalnego oraz wsparci Jej wstawiennictwem potrafili Ją naśladować w Jej oddaniu Chrystusowi, wchodzeniu w tajemnicę zbawiania, idąc drogą, którą Ona jako pierwsza podążyła” - wezwał warmiński metropolita abp Józef Górzyński podczas mszy w rzymskiej Bazylice Matki Bożej Większej.

W homilii nawiązał do dzisiejszej Ewangelii o nawiedzeniu Maryi św. Elżbiety i zaznaczył, że zdarzenie to wpisuje się także w naszą drogę w historii zbawienia.  Przybywając do progów apostolskich wpisujemy się w historię, która została także i nam powierzona, abyśmy robili to co do nas należy w sposób jak najbardziej odpowiedzialny. Szukamy punktów odniesienia i wzorów do naśladowania. Na tej drodze nie możemy nie spojrzeć na Maryję , która najdoskonalej wypełniła swoje zadanie w życiu Kościoła, stała się w pełni wzorem do naśladowania” – powiedział arcybiskup.

Duchowny podkreślił rolę Matki Bożej nie tylko w dziele wcielenia, ale i także, w pełni, w dziele zbawienia. Matka Najświętsza jest najlepszym przewodnikiem na drodze Kościoła. Nie możemy w pełni podjąć swojego powołania jeśli nie naśladujemy Matki Bożej” – mówił hierarcha.I apelował na zakończenie homilii- prośmy aby dla każdego z nas nie była tylko codzienną Orędowniczką, ale także Matką, która pokazuje nam jak otwierać się na słowo Boże, które jest do nas skierowane i jak wiernie wypełniać swoje powołanie w Kościele.

W rzymskiej świątyni modlono się m.in. za Kościół na ziemi, aby był znakiem nieustannej opieki Boga nad ludźmi; za Ojca Świętego Franciszka i wszystkich biskupów, następców apostołów, aby chcieli służyć Bogu i ludziom na wzór Maryi, za Ojczyznę, aby rozwijała się w pokoju i wszelkiej pomyślności, nie była nigdy terenem wojny i zawsze była wierna wartościom i korzeniom chrześcijańskim.

Wczoraj polscy biskupi odwiedzili Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kongregację ds. Biskupów i Kongregację Nauki Wiary.W czwartek rano włączą się w celebrowaną co tydzień mszę przy grobie św. Jana Pawła II. Z kolei w piątek po południu będą sprawować eucharystię na zakończenie wizyty w bazylice św. Pawła za Murami. Tego dnia spotkają się na audiencji z papieżem Franciszkiem.

Źródło: ekai