Samorządowcy z Podkarpacia z apelem w sprawie Ulmów

2024-07-02 19:52
Zarząd województwa podkarpackiego
Autor: https://www.podkarpackie.pl

„Zarząd Województwa Podkarpackiego stanowczo apeluje i oczekuje przywrócenia Rodzinie Ulmów godnego, odpowiadającego doniosłości Ich heroicznego czynu, miejsca w przestrzeni muzeum” – czytamy w oświadczeniu zarządu województwa podkarpackiego. Chodzi o usunięcie błogosławionej Rodziny Ulmów z ekspozycji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

„Z oburzeniem i niedowierzaniem obserwujemy działania podejmowane przez dyrekcję Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, która z ekspozycji stałej usunęła wizerunek błogosławionej Rodziny Ulmów. Czyn ten uważamy za haniebny!” – napisali podkarpaccy samorządowcy.

Ich zdaniem, doszło do „bezprecedensowego zamachu na wspólną pamięć”, wobec czego żądają „zaniechania jakichkolwiek prób dyskredytowania heroicznych czynów oraz postaw naszych narodowych bohaterów”.

Zarząd województwa przypomniał, że w 2008 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego jednomyślnie podjął decyzję o powołaniu instytucji poświęconej Polakom ratującym Żydów w trakcie okupacji niemieckiej, co w 2016 r. znalazło zwieńczenie w postaci Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Jak zaznaczono, Ulmowie stali się symbolem polskiego sprzeciwu „wobec barbarzyńskiej ideologii nazistowskiej, której najtragiczniejszym wyznacznikiem okazał się być Holokaust”.

Członkowie zarządu województwa podkarpackiego zwrócili uwagę, że trwa właśnie Rok Rodziny Ulmów ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego usunięcie ich fotografii z ekspozycji „trudno potraktować inaczej, niż jako haniebny atak na bohaterów, którzy za wierność humanistycznym ideałom zapłacili śmiercią”.

„Ten atak bulwersuje tym bardziej, że współczesne muzeum jest przestrzenią spełniającą społecznie odpowiedzialną funkcję, stając się nośnikiem międzypokoleniowego przekazu kulturowego, rzecznikiem określonych idei i wartości oraz forum ich prezentacji, zapewniając  ciągłość i rozwój wspólnot” – wskazują.

Obecność historii bohaterskiej Rodziny Ulmów w narracji wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest nie tylko ważnym elementem opowieści historycznej, która na pojedynczym przykładzie obrazuje dramat II wojny światowej i starcie dobra ze złem. Ukazanie losów Samarytan z Markowej jest jednocześnie zapewnieniem transmisji niezbywalnych  wartości, które wykraczają poza regionalną czy narodową percepcję dziejów”, napisali dalej.

Zdaniem autorów listu, „my, współcześni powinniśmy z najwyższym szacunkiem skłonić głowę przed Ich nadludzką odwagą, mając nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli stawać w obliczu wyborów, wobec których takim heroizmem wykazała się Błogosławiona Rodzina Ulmów”.

Jednocześnie, odnosząc się do oświadczenia wydanego przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, „Zarząd Województwa Podkarpackiego stanowczo apeluje i oczekuje przywrócenia Rodzinie Ulmów godnego, odpowiadającego doniosłości Ich heroicznego czynu, miejsca w przestrzeni muzeum”.

Źródło: ekai