Sandomierz: bisko 100 osób podjęło się 33-dniowych rekolekcji

2021-11-08 20:59
Modlitwa
Autor: pixabay.com

Duchowe rekolekcje, których zwieńczeniem będzie akt oddania się Jezusowi przez ręce Maryi, rozpoczęły się 5 listopada w sandomierskiej bazylice katedralnej. Bierze w nich udział blisko 100 osób.

Rekolekcje potrwają 33 dni. Każdy uczestnik będzie samodzielnie odprawiał ćwiczenia duchowe przy pomocy materiałów zawartych w książce pt. "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny", autorstwa św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, żyjącego we Francji na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku.

Jak poinformował organizator rekolekcji ks. Konrad Fedorowski, istotą nabożeństwa jest całkowite oddanie się Najświętszej Maryi Pannie, aby przez nią należeć do Chrystusa. Według św. Ludwika prawdziwe nabożeństwo ma być wewnętrzne, czułe, święte, stałe i bezinteresowne. W czasie tych 33 dni trzy razy spotkamy się w katedrze na spotkaniu formacyjnym, aby uczestniczyć we wspólnej Eucharystii i wysłuchać konferencji. Na trzy dni przed zawierzeniem rozpoczniemy triduum, które będzie bezpośrednim czasem przygotowania do złożenia aktu oddania się Jezusowi przez ręce Maryi, który będzie miał miejsce w bazylice katedralnej w Sandomierzu 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – wyjaśniał ks. Konrad Fedorowski.

Jak dodał, św. Ludwik poszukiwał takiej formy nabożeństwa, które umożliwi upodobnienie się do Chrystusa, zjednoczenie się z Nim i poświęcenie się Mu. Święty także twierdził, że ze wszystkich ludzi na ziemi najbardziej do Jezusa podobna jest Najświętsza Maryja Panna, dlatego wśród wszystkich innych modlitw nabożeństwo do Matki Bożej najbardziej jednoczy duszę człowieka z Jezusem. Dlatego wysnuł wniosek, że całkowite poświęcenie się Jezusowi, jest całkowitym poświęceniem się Najświętszej Dziewicy.

Źródło: KAI