Sejm: dwie uchwały w sprawie Jana Pawła II

2023-03-09 13:14
Jan Paweł II
Autor: Piotr Grzybowski/SUPER EXPRESS Jan Paweł II

Do Sejmu trafiły dwie uchwały w obronie św. Jana Pawła II. To po niedawnych publikacjach medialnych, które zarzuciły mu tuszowanie pedofilii wśród księży. "Próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści, stawia autorów poza kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 r." - brzmi projekt uchwały Zjednoczonej Prawicy. Z kolei projekt autorstwa Koalicji Polskiej wzywa do przypomnienia, że "Papież Polak był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata".

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież Polak - św. Jan Paweł II" - stwierdza projekt uchwały klubu PiS. "Próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści, odwołuje się do metod, które stawiają autorów poza kręgiem cywilizacyjnym, do którego Polska należy od 1989 r." - podkreślają wnioskodawcy.

Przypominają też fragment uchwały o ustanowieniu 2020 r. Rokiem św. Jana Pawła II w 100. rocznicę jego urodzin, którą zaledwie cztery lata wcześniej przyjął Sejm RP niemal jednogłośnie. Podkreślono wtedy, że św. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy, gdyż upominał się dla naszej ojczyzny o prawo wolności wśród narodów Europy, a praktyczna obrona praw naszego narodu uczyniły go "najważniejszym z ojców niepodległości Polski".

Autorzy uchwały wyrażają też wdzięczność wszystkim obywatelom, którzy stanęli w obronie Jana Pawła II. "Zrobili to zarówno ludzie dalecy od Kościoła, jak i ci, którzy do niego należą i od lat walczą o naprawienie błędów popełnianych po ujawnieniu nadużyć" - brzmi projekt uchwały. Chcą też, aby ich postawa była "świadectwem dla wszystkich, którzy próbują odebrać nam godność i wymazać pamięć".

"Polacy i ich demokratycznie wybrani przedstawiciele nigdy nie pozwolą na to, by zniszczono pamięć o Nim za pomocą materiałów sfabrykowanych przez system komunistyczny, któremu się sprzeciwiał" - stwierdza na koniec projekt uchwały.

Z kolei w tym autorstwa Koalicji Polskiej jest przypomnienie, że wybór kard. Karola Wojtyły na papieża "obudził nadzieję na odnowę chrześcijaństwa oraz wyzwolenie narodów". Jego słowa "Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!" budziły "miłość do Ojczyzny, wspierając czynnie naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego".

Autorzy dodają, że nauczania św. Jana Pawła II oddziaływało na miliony Polaków i społeczeństw całego świata - papież niósł świadectwo wiary, dobroci i patriotyzmu. Dlatego "Sejm uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnieć, że Papież Polak był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata" i wyraża mu wdzięczność za odzyskaną przez Polskę niepodległość oraz "obudzenie poczucia godności wśród narodów świata".

Głosowanie w sprawie projektów uchwał dziś popołudniu.

Źródło:ekai