Spotkanie grupy kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec

2022-04-27 13:53
Episkopaty
Autor: BP KEP

Po trzech latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa, doszło do spotkania grupy kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec. Odbywa się ono w Ośrodku Edukacyjno-Formacyjnym Diecezji Gliwickiej w Pławniowicach. Gospodarzem jest biskup diecezji gliwickiej Jan Kopiec.

Członkowie grupy kontaktowej skoncentrowali się na sprawach, które są przedmiotem prac obu Episkopatów. Ze strony polskiej to m.in. kwestia relacji media-Kościół, podsumowanie wizyty ad limina Apostolorum Konferencji Episkopatu Polski, proces synodalny w Polsce oraz kwestie dotyczące wojny w Ukrainie i pomocy uchodźcom. Polska strona podjęła również zagadnienia związane z nadużyciami seksualnymi wobec małoletnich, kwestię powołań kapłańskich w Kościele oraz wyzwań duszpasterskich wobec ludzi młodych.

Strona niemiecka przedstawiła sytuację Kościoła katolickiego po pandemii koronawirusa, a także problemy związane z łączeniem seminariów w związku ze spadkiem powołań. Rozmawiano o wizycie ad limina Apostolorum Konferencji Episkopatu Niemiec zaplanowanej na listopad. Poruszono kwestie ekologii z perspektywy katolickiej, dialogu ekumenicznego oraz dialogu społecznego w nowej sytuacji geopolitycznej spowodowanej z wojną w Ukrainie, a także temat obchodów 80. rocznicy śmierci św. Teresy Benedykty od Krzyża.

W spotkaniu biorą udział: ze strony niemieckiej – bp Bertram Maier z Augsburga, bp Wolfgang Ipold z Görlitz, a także zastępca Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Niemiec dr Ulrich Pönner oraz szef komisji Justitia et Pax dr Jörg Lüer; ze strony polskiej obecny jest kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, bp Jan Kopiec, biskup gliwicki, bp Tadeusz Lityński, biskup zielonogórsko-gorzowski, oraz ks. prał. Jarosław Mrówczyński, zastępca Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

Źródło:ekai