Św. Edyta Stein z tytułem doktora Kościoła?

2024-05-01 17:06
Św. Edyta Stein
Autor: https://www.facebook.com/domedytystein

Podjęto kolejne kroki by nadać św. Edycie Stein tytułu doktora Kościoła. Oficjalny wniosek w tej sprawie złożył papieżowi generał karmelitów bosych o. Miguel Márquez Calle. Teraz Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych będzie mogła rozpocząć oficjalną procedurę.

O możliwości nadania Edycie Stein tego tytułu mówi się od kilku lat. W 2022 roku, z okazji obchodów 80-lecia jej męczeńskiej śmierci o. Roberto Maria Pirastu, definitor generalny zakonu karmelitów ogłosił, że została powołana komisja naukowa, która opracowuje oficjalny wniosek w tej sprawie. Sugerowano wtedy, że św. Teresa Benedykta od Krzyża, bo tak brzmi jej zakonne imię, mogłaby uzyskać tytuł Doctor Veritatis – Doktora Prawdy, ponieważ w centrum jej dociekań zawsze stała prawda, którą po nawróceniu odkryła w osobie Jezusa Chrystusa. Jak informują włoscy karmelici, oficjalny wniosek o zaliczenie Edyty Stein w poczet doktorów Kościoła został przekazany papieżowi 18 kwietnia na audiencji dla karmelitanek bosych.

Edyta Stein urodziła w 1891 r. we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej. Była filozofem, uczennicą Edmunda Husserla. W 1921 r. nawróciła się na katolicyzm. 12 lat później wstąpiła do karmelitanek bosych. W 1942 r. jako Żydówka została aresztowana i zesłana do Auschwitz. Zginęła w komorze gazowej 9 sierpnia 1942 r. Jest współpatronką Europy.  

Źródło: ekai