Święta Góra Grabarka: pielgrzymi na uroczystościach Przemienienia Pańskiego

2022-08-19 9:46
Grabarka
Autor: Jacek Karczmarz/wikimedia commons

Na Świętej Górze Grabarce, jednym z głównych sanktuariów polskiego prawosławia, rozpoczęły się wczoraj dwudniowe uroczystości z okazji święta Przemienienia Pańskiego- najważniejszego w tym cerkiewnym sanktuarium.

Uczestniczą w niej setki wiernych, pielgrzymi z kraju i zagranicy. Wielu szło do celu pieszo, każdy ze swoją intencją- o pomyślność, pokój i zdrowie. Na święto Przemienienia Pańskiego przybyli m.in. pątnicy z Sokółki, Hajnówki, Bielska Podlaskiego, Warszawy, Siemiatycz, Jabłecznej, a także Białegostoku.

Święta Góra Grabarka to najbardziej znane w Polsce prawosławne sanktuarium. Zgodnie z przekazami, podczas panującej na początku XVIII wieku epidemii, w tym miejscu schroniła się grupa mieszkańców pobliskich Siemiatycz. W podzięce za ocalenie, mieli postawić na górze drewniany krzyż. Teraz cerkiew Przemienienia Pańskiego otaczają tysiące wotywnych krzyży, ustawianych przez wiernych w różnych intencjach.

Grabarka zasłynęła w 1710 r., kiedy na Podlasiu szalała wspomniana epi­demia. W tym cza­sie pewnemu starcowi we śnie zostało objawione, że ratunek można znaleźć na pobliskim wzgórzu. Wierni poszli za głosem Bożym, przynosząc ze sobą krzyże. Z modlitwą obmywali się i pili wodę ze źródełka. We­dług kroniki siemiatyckiej parafii, ratunek od choroby znalazło wtedy ok. 10 tys. ludzi. W podzięce Bogu za cud zbudowano tam drewnianą kapliczkę Przemienienia Pańskiego. Cerkiew przebudowywana, remontowana, upiększa­na dotrwała do 1990r, kiedy to podpalona spłonęła doszczętnie. Nowa cerkiew została wyświęcona w 1998r. Jest już murowana.

W 1947 r. na Świętej Górze powstał prawo­sławny żeński klasztor św. Marty i Marii. Od tej pory historia Góry jest nieodłączna od dziejów klasztoru. Siostry modlą się i opie­kują tym świętym miejscem.Od 2000 r. znajduje się tam Iwierska Ikona Matki Bożej napisana na Świętej Górze Atos, podarowana na pamiąt­kę 2000 lat chrześcijaństwa.

Źródło:ekai