Szczególna modlitwa o pokój w Jerozolimie

2024-01-02 16:45
Jerozolima
Autor: polanka.przemyska.pl

W Ziemi Świętej, w kontekście trwającej wojny w Gazie, celebracja Światowego Dnia Modlitw o Pokój miała w tym roku szczególny wydźwięk. W konkatedrze Łacińskiego Patriarchatu w Jerozolimie na noworocznej Eucharystii zgromadzili się lokalni wierni, przedstawiciele wspólnot życia konsekrowanego, dyplomaci konsulatów generalnych oraz zwierzchnicy Kościoła katolickiego i liczni kapłani.

Uroczystą Mszę pod przewodnictwem łacińskiego patriarchy, kard. Pierbattisty Pizzaballi, koncelebrowali między innymi kard. Fernando Filoni z Watykanu oraz nuncjusz i delegat apostolski w Ziemi Świętej abp Adolfo Yllana. W homilii hierarcha podkreślił, że „głównym powołaniem i misją małej wspólnoty chrześcijańskiej jest pielęgnowanie pragnienia spotkania, kultywowanie wolności w stosunku do każdego, pokonywanie granic etnicznych, religijnych i tożsamościowych różnego rodzaju...”. „Różnica chrześcijańska – jak zaznaczył- polega na naszych wyborach pojednania, dialogu, służby, bliskości i pokoju. Dla nas inny nie jest rywalem, lecz bratem. Dla nas tożsamość chrześcijańska – dodał hierarcha – nie jest twierdzą, której należy bronić, ale gościnnym domem i otwartymi drzwiami do tajemnicy Boga i człowieka, gdzie wszyscy są mile widziani”.

Przed błogosławieństwem kard. Fernando Filoni, wielki mistrz Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, zapewnił o bliskości oraz solidarności kawalerów i dam całego zakonu z umęczoną wspólnotą chrześcijańską. Na zakończenie została odmówiona przygotowana przez purpurata z Watykanu specjalna modlitwa o pokój w Ziemi Świętej: „Królowo pokoju. Wybrana Córko tej ziemi, nadal dewastowanej przez wojny, nienawiść, przemoc. Z ufnością kierujemy nasze błaganie do Ciebie: Nie pozwól, aby Jezusowy płacz na widok Świętego Miasta, które nie zrozumiało znaku pokoju, znowu spotkał się z obojętnością i polityczną kalkulacją”.

Wielki Mistrz i Gubernator Generalny Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego, oprócz przekazania środków materialnych na pomoc humanitarną w Gazie i Autonomii Palestyńskiej, chcieli być w Jerozolimie w Światowym Dzień Modlitw o pokój, aby dać znak duchowej bliskości w modlitwie oraz zaangażowania całego zakonu zjednoczonego z patriarchatem łacińskim w tym trudnym czasie.

Źródło: Vatican News