Trwa szkolenie delegatek i delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży

2024-06-04 9:10
Dzieci
Autor: Canva.com

W Centrum Edukacyjno-Formacyjnym w Gnieźnie trwa kolejna edycja szkolenia dla delegatek i delegatów ds. ochrony dzieci i młodzieży z całej Polski. W pierwszym dniu spotkania (3 czerwca) Mszę św. dla uczestników kursu odprawił Prymas Polski abp Wojciech Polak, który podkreślił znaczenie i wagę powierzonej im przez Kościół misji.

„Oczekiwanym owocem waszej pracy i posługi ma być nie tylko dobrze poprowadzony ten pierwszy etap wstępnego dochodzenia i właściwe rozeznanie zgłoszenia, ale nade wszystko takie spotkanie i przyjęcie osoby skrzywdzonej, by czuła ona szacunek i miłość wspólnoty Kościoła” – przypomniał w homilii Prymas, dopowiadając, że wiedza, kompetencje i osobiste predyspozycje delegatów i delegatek są ważne, niemniej ważna jest także umiejętność właściwego komunikowania się z osobami skrzywdzonymi.

Dla podkreślenia tej uwagi abp Wojciech Polak zacytował jednego z delegatów, który przyznał, że: „bardzo ważne jest to pierwsze spotkanie z pokrzywdzonym, podczas którego nigdy nie można dopuścić, by doszło do jakiegoś powtórnego zranienia”.

„Osoba zgłaszająca nie może mieć bowiem wątpliwości co do tego, czy jest uznawana za wiarygodną. W tym pierwszym kontakcie dramatem osoby wykorzystanej – cytował dalej abp Polak – jest bowiem niekiedy właśnie to, że ona musi udowadniać swoje racje”.

„Chodzi więc o słuchanie i przyjęcie. Chodzi o pomoc i rozeznanie. Chodzi o miłość i wrażliwość” – dopowiedział delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży dziękując obecnym za ich dotychczasową posługę oraz chęć pogłębiania posiadanej wiedzy i zwykłej ludzkiej wrażliwości, czego wyrazem jest udział w kolejnym szkoleniu odbywającym się w Gnieźnie.

Msza św. celebrowana była w kaplicy gnieźnieńskiego Centrum Edukacyjno-Formacyjnego i poprzedziła wieczorne nieformalne spotkanie Prymasa z uczestnikami kursu, który trwać będzie do środy 5 czerwca. W spotkaniu uczestniczy blisko 80 delegatek i delegatów – księży diecezjalnych, sióstr zakonnych, zakonników i osób świeckich. Obecny jest także o. Adam Żak, koordynator KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży.

„To chyba największa liczba z dotychczas uczestniczących w szkoleniach” – przyznaje ks. dr Wojciech Rzeszowski, organizator spotkań i delegat arcybiskupa gnieźnieńskiego ds. ochrony dzieci i młodzieży. Jak wyjaśnia, cykliczne spotkania mają na celu uaktualnienie i poszerzenie wiedzy, ale także wymianę doświadczeń, dzielenie się problemami, dyskusję i integrację.

„Myślę, że ten aspekt jest bardzo istotny i wartościowy, służy bowiem tworzeniu dobrego klimatu i budowaniu środowiska ludzi, którzy myślą podobnie i są nastawieni na to, by z jednej strony pomagać tym, którzy zostali skrzywdzeni, a z drugiej by skutecznie działać profilaktycznie” – podkreśla ks. Rzeszowski.

W programie przewidziano konferencje i wykłady m.in.: o dr. Jacka Prusaka SJ, dr Moniki Sajkowskiej FDDS i o. Tomasza Franca OP oraz dyskusję panelową z udziałem terapeutów. Będzie również mowa o tzw. Ustawie Kamilka i nowym dokumencie Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich „Uniwersalne Ramy do Wytycznych” w kontekście wprowadzania standardów ochrony dzieci, który to temat zreferuje o. Wojciech Bojanowski SJ. Uczestnicy szkolenia spotkają się także z przedstawicielami Fundacji św. Józefa.

Delegaci ds. ochrony dzieci i młodzieży, powołani przez biskupów w diecezjach i przełożonych w zgromadzeniach zakonnych, stanowią główną strukturę stabilnego systemu zgłoszeń przypadków wykorzystania seksualnego w Kościele. Ich głównym zadaniem jest przyjmowanie osób zgłaszających krzywdę i uruchamianie przewidzianych prawem działań. Informacje o delegatach znajdują się w widocznym miejscu na stronach diecezjalnych i zakonnych.

Źródło: Ekai