Trwa Tydzień Miłosierdzia

2023-04-18 12:33
Tydzień Miłosierdzia
Autor: BP KEP

Niedzielą Miłosierdzia Bożego, obchodzoną w pierwszą niedzielę po Wielkanocy w Kościele katolickim, rozpoczął się w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Jego hasłem są słowa: „Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni”.

Tydzień Miłosierdzia jest obchodzony już po raz 79. Jego celem jest głoszenie i świadczenie miłosierdzia oraz budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich. W jego organizację w sposób szczególny włącza się Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne. Dawniej Tydzień Miłosierdzia był obchodzony w październiku, a od 2013 r. rozpoczyna się w Święto Miłosierdzia.

W specjalnym przesłaniu na ten czas, Przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP bp Wiesław Szlachetka podkreślił, że miłosierdzie to „istotna cecha Kościoła Chrystusowego, w który wierzymy”. „Wiara w Kościół Chrystusowy inspiruje nas, abyśmy stawali się świadkami miłosierdzia, tzn. abyśmy stawali się miłosierni, jak Ojciec nasz jest miłosierny” – napisał.

Zwrócił uwagę na to, że aby owocnie czynić miłosierdzie, trzeba nieustannie otwierać się na Bożą miłość. A to możliwe jest wtedy, gdy trwamy „w nauce apostołów” – czyli w Ewangelii. Jesteśmy zjednoczeni we wspólnocie Kościoła, uczestniczymy w Eucharystii oraz pamiętamy o modlitwie osobistej i wspólnotowej.

Jak czytamy w Słowie Przewodniczącego Komisji Charytatywnej KEP, ostatni dzień rozpoczętego Niedzielą Miłosierdzia tygodnia, sobota, 22 kwietnia, będzie świętowany jako „Dzień Dobra”. Bp Szlachetka podkreślił, że chodzi w nim o to, „aby bardziej dostrzec, że dobro jest w nas, że dobra jest więcej, że każdy dzień roku zasługuje na to, aby dzielić się dobrem z naszymi bliźnimi”.

Źródło: BP KEP