Uczestnicy Zgromadzenia Kontynentalnego: Pragniemy razem pielgrzymować drogami Europy

2023-02-13 9:16
Zgromadzenie Synodalne
Autor: BP KEP

Pragniemy razem – święty lud Boży, świeccy i pasterze – pielgrzymować drogami Europy, aby głosić radość Ewangelii, która płynie ze spotkania z Chrystusem – czytamy w nocie końcowej biskupów, która podsumowała drugą część Zgromadzenia Synodalnego w Pradze. Uczestniczyli w niej przewodniczący konferencji episkopatów.

Nota podaje, że sprawozdania krajowe, praca w grupach i liczne wystąpienia „zostały zebrane w dokumencie końcowym przedstawionym Zgromadzeniu, który będzie wkładem Kościołów w Europie w opracowanie Instrumentum laboris Synodu”.

Biskupi zobowiązali się do dalszego przeżywania i wspierania procesu synodalnego w strukturach i praktyce swoich diecezji. „To doświadczenie troski o cały Kościół w Europie umocniło nas w zobowiązaniu do wiernego przeżywania naszej powszechnej misji. Zobowiązujemy się do wspierania wskazań Ojca Świętego, następcy św. Piotra, na rzecz Kościoła synodalnego czerpiącego z doświadczenia komunii, uczestnictwa i misji w Chrystusie” – czytamy w nocie.

Źródło:BP KEP