Ukraina: od początku wojny zniszczono co najmniej 270 obiektów sakralnych

2022-09-22 14:29
Ukraina. Wojenne zniszczenia
Autor: AP Ukraina. Wojenne zniszczenia

Od 24 lutego do 20 września 2022 r., w co najmniej 14 regionach Ukrainy zostało całkowicie zniszczonych lub ucierpiało od działań wojennych, około 270 obiektów sakralnych. To kościoły, meczety, synagogi, sale spotkań, budynki oświatowe i administracyjne wspólnot wyznaniowych Ukrainy. Te informacje przekazała Państwowa Służba Ukrainy ds. Etnopolityki i Wolności Sumienia.

W komunikacie podano, że DESS otrzymała szczegółowe informacje z Centrum Religijnego Świadków Jehowy w Ukrainie i zwraca się do wspólnot religijnych o przesłanie zdobytych informacji o budynkach zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku rosyjskiej agresji.

Spośród 270 budowli, które ucierpiały przez rosyjskie ataki jest: 5 muzułmańskich, 5 żydowskich, pozostałe 260 to chrześcijańskie. 30 należy do Kościołów i wspólnot protestanckich, 21 do Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU), cztery do Kościoła rzymskokatolickiego, trzy do Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) a 66 budynków do wspólnoty Świadków Jehowy. 52 proc. (136) z 270 zniszczonych obiektów chrześcijańskich, które uległy całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu w wyniku rosyjskich działań, należy do Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego.

Najwięcej zniszczonych obiektów sakralnych znajduje się w obwodach donieckim (67), ługańskim (58), kijowskim (43) i charkowskim (35). DESS wzywa również do rejestrowania informacji w ramach Ministerstwa Kultury i Polityki Informacyjnej Ukrainy, dokumentowanie zbrodni wojennych przeciwko ludzkości oraz obiektów dziedzictwa kulturowego na adres mailowy: https://culturecrimes.mkip.gov.ua.

Źródło:ekai