Ukraina: Rosjanie zniszczyli 144 obiekty sakralne

2022-06-27 12:24
Ukraina. Kolejne dni wojny
Autor: AP Ukraina. Kolejne dni wojny

Ministerstwo Kultury i Polityki Informacyjnej odnotowało 396 przypadków rosyjskich zbrodni wojennych na ukraińskim dziedzictwie kulturowym – poinformował resort.

Rosjanie niszczą na naszej ziemi wszystko to, co Ukraińcy tworzyli przez wieki... Uszkodzili 123 obiekty dziedzictwa kulturowego. Nieustanne ostrzały, ataki rakietowe i bombowe doprowadziły do zniszczenia 21 zabytków o znaczeniu krajowym, 95 o znaczeniu lokalnym oraz 7 nowo naznaczonych obiektów dziedzictwa kulturowego. Uszkodzonych zostało w sumie 100 obiektów cennych zabytków, ale najbardziej ucierpiały obiekty sakralne. Okupanci zniszczyli lub uszkodzili 144. Spośród nich 51 jest zarejestrowanych jako zabytki historyczne, architektoniczne i urbanistyczne lub cenne obiekty historyczne. Wróg zniszczył 43 pomniki upamiętniające postacie historyczne i wydarzenia z XIX i początku XX wieku w Ukrainie, 31 budynków i kompleksów muzeów i rezerwatów, 79 domów kultury, teatrów i bibliotek oraz kilka innych cennych obiektów historycznych" - podsumował Ołeksandr Tkaczenko, minister kultury i polityki informacyjnej.

"Każda utrata ukraińskiego dziedzictwa kulturowego jest stratą dla światowej kultury i historii. Rosyjscy barbarzyńcy muszą odpowiedzieć za każdą zbrodnię wojenną popełnioną w naszym kraju" - dodaje wiceminister kultury i polityki informacyjnej Jekaterina Czujewa.

Niszczenie dziedzictwa kulturowego jest zbrodnią wojenną w rozumieniu Konwencji Haskiej z 1954 roku. Ministerstwo nadal rejestruje rosyjskie przestępstwa przeciwko dziedzictwu kulturowemu Ukrainy za pośrednictwem krajowej platformy culturecrimes.mkip.gov.ua.

Źródło:ekai