Ukraina: w ciągu wojny przybyło wierzących

2023-02-15 18:26
Sobór w Kijowie
Autor: Роман Наумов/wikimedia commons

W 2022 r. wzrosła liczba wierzących na Ukrainie: o ile w 2021 r. za takich uznawało się 67,8 proc. obywateli, to rok później już 74,1 proc. Dane zaprezentowano podczas dyskusji "Wojna i Kościół. Sytuacja kościelna i religijna na Ukrainie w 2022 r." Zorganizowało ją Centrum im. Razumkowa i Fundacja Konrada Adenauera w Ukrainie.

W porównaniu do poprzednich lat najwyższy poziom religijności był w 2014 roku – 76 proc., a najniższy - w 2019 roku. Jednocześnie w ciągu ostatniego roku z 13 do 12,2 proc. zmniejszyła się liczba osób wahających się między wiarą a niewiarą, niewierzących z 5,7 do 4,8 proc., przekonanych ateistów z 3,4 do 2,1 proc., a obojętnych religijnie z 6,1 do 4,5 proc. Jeśli chodzi o regiony, odsetek wierzących wzrósł w centrum (z 63,5 do 75,9 proc.) i na wschodzie (z 59,2 do 63,2 proc.) kraju, praktycznie nie zmienił się na południu (61,4-61,2 proc.), natomiast zmniejszył się na zachodzie - z 87,1 do 84,3 proc.

Jeśli chodzi o wiek- zmiany najbardziej widoczne są w młodszym pokoleniu 18-24-latków, których odsetek wierzących wzrósł w ciągu roku z 48,2 procent do 60,6 proc., oraz 25-29-latków - z 56,1 proc. do 65,1 proc. Inne grupy wiekowe również wykazały wzrost: 30-39 lat - od 67,1 do 72,6 proc.; 40-49 lat - od 67,8 do 75,4 proc.; 50-59 lat - od 73,4 do 76,3 proc.; 60 lat i więcej - od 75,2 do 79,1 proc.

Wśród osób, które identyfikowały się z konkretnym Kościołem, jako wierzące zadeklarowało się 88 proc. wiernych należących nominalnie do Prawosławnego Kościoła Ukrainy, 92,4 proc. wiernych Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, 73,4 proc. po prostu prawosławnych, 95,6 proc. grekokatolików, 91,9 proc. protestantów oraz 54,3 proc. chrześcijan innych denominacji.

Badania nie przeprowadzano na terenach czasowo okupowanych i na terytoriach, na których prowadzone są operacje wojskowe.Centrum im. Razumkowa stale monitoruje sytuację kościelno-religijną w Ukrainie, w szczególności socjologiczny stan i trendy rozwoju religijności społeczeństwa, poziom zaufania społecznego do Kościoła jako instytucji społecznej, a także opinię publiczną na temat roli religii i Kościoła w życiu publicznym, stosunków państwowo-wyznaniowych i międzykościelnych.

Źródło:ekai