W męskich zakonach najwięcej Franciszkanów i Salezjanów

2022-10-14 20:31
Franciszkanie
Autor: franiszkanie.pl

Według danych z 2021 roku, Polska ma 10703 zakonników, z czego w kraju przebywa i pracuje 7913, a za granicą 2790. 17 października na Jasnej Górze odbędzie się 149. Zebranie Plenarne Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. To będzie spotkanie sprawozdawczo-wyborcze, wybrane zostaną nowe władze Konferencji na kolejne 3 lata.

Według danych KWPZM na dzień 31 grudnia 2021 roku, Polska ma 10703 zakonników, z czego w kraju przebywa i pracuje 7913, a za granicą 2790. Są to zakonnicy z 59 rodzin zakonnych, ale w 76 jednostkach.

Obecnie najliczniejszymi zakonami męskimi są: franciszkanie-OFM (1171), salezjanie (1016), franciszkanie-OFMConv (881), pallotyni (568) oraz jezuici (536). Jeśli chodzi o powołania, w minionym roku było 1295 młodych konsekrowanych: 190 postulantów (w tym 91 z Polski i 99 obcokrajowców), 193 nowicjuszy (w tym 115 z Polski i 78 obcokrajowców), 831 kleryków (w tym 565 z Polski i 266 obcokrajowców) oraz 81 braci zakonnych w pierwszej formacji (w tym 77 z Polski i 4 obcokrajowców).

Źródło: BP KEP, stacja7