W sezonie trwa rekrutacja do wyższych seminariów duchownych

2022-08-03 14:46
Ksiądz
Autor: kisistvan77 / Pixabay.com

W okresie wakacyjnym w całej Polsce trwa rekrutacja do wyższych seminariów duchownych na rok akademicki 2022/2023. Co trzeba zrobić żeby wstąpić w progi kościelnych uczelni?

Aby wstąpić w progi kościelnych uczelni, należy złożyć wymagane dokumenty i przejść pozytywnie przez poszczególne etapy procesu rekrutacyjnego. Jak to wygląda w poszczególnych seminariach? 

Aby zostać klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, trzeba umówić się na spotkanie z przełożonym seminarium. W tym celu dobrze jest wcześniej umówić się telefonicznie na konkretny termin – (0-42) 664 88 88 w godzinach 8:00-20:00 – a następnie złożyć dokumenty.

Pierwszy termin rekrutacji minął 6 lipca, ale można przyjść także 14 września. Na rekrutację składa się rozmowa kwalifikacyjna z rektorem, rozmowa z ojcem duchownym, egzamin wstępny z zakresu katechezy w szkole ponadgimnazjalnej, testy psychologiczne i rozmowa z psychologiem, badanie lekarskie oraz wspólna modlitwa.

Chętni do wstąpienia na drogę do kapłaństwa, powinni złożyć w rektoracie Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie własnoręcznie napisane podanie i życiorys, świadectwo dojrzałości w oryginale, aktualne świadectwo chrztu i bierzmowania, opinię proboszcza, świadectwo lekarskie o stanie zdrowia oraz dwie fotografie o wymiarach do legitymacji.

Zgodnie z dokumentem „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis” watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa z 2016 r., droga podstawowej formacji seminaryjnej obejmuje cztery etapy: etap propedeutyczny, etap stawania się uczniem Jezusa, etap upodabniania się do Chrystusa i etap pastoralny. Etapy te są ze sobą powiązane i tworzą spójną drogę. W każdym roku formacji konieczne są osobne rekolekcje, sesje, spotkania i doświadczenia formacyjne dla seminarzystów na różnych etapach formacji.

Informacje o warunkach rekrutacji do pozostałych seminariów duchownych można znaleźć na ich stronach internetowych.

Źródło: Ekai.pl