Warszawa: dziś inauguracja obchodów 40. rocznicy śmierci ks. Popiełuszki

2024-02-28 13:23
ks. Popiełuszko
Autor: wikipedia.pl

28 lutego o 21:00 przy grobie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, w rocznicę pierwszej odprawianej przez niego Mszy za Ojczyznę zainaugurowana zostanie „modlitwa o wolność od lęku od nienawiści”. Wierni będą ją kontynuować codziennie, aż do rocznicy pogrzebu kapłana w listopadzie. To jeden z duchowych elementów obchodów 40. rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego.

Przesłanie księdza Popiełuszki jest dziś bardzo aktualne. Wzywa nas do wolności od lęku i nienawiści, do szanowania bliźnich i wierności prawdzie. Wewnętrzna przemiana potrzebuje czasu, wysiłku i przewodnika, jest nim właśnie błogosławiony ksiądz Jerzy – powiedział ks. Marcin Brzeziński, kustosz warszawskiego sanktuarium błogosławionego męczennika. Oprócz codziennej modlitwy, na każdy z 37 tygodni przygotowano refleksje kapelana Solidarności z pytaniami do osobistej lub wspólnotowej refleksji. Proponuje się poza tym post od raniących słów oraz wrażliwość na potrzeby bliźnich. Opis programu duchowego, teksty modlitw i teksty do refleksji dostępne są na stronie: www.popieluszko.net.pl/40rocznica

28 lutego wieczorem przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki, oprócz wspólnej modlitwy wiernych i kapłanów, wydarzenia sprzed lat wspominać będą świadkowie. Wśród nich członek rodziny państwa Popiełuszków i ks. Infułat Jan Sikorski, legendarny kapelan internowanych. - Zapraszamy wszystkich, którzy czują, że potrzebują uwolnić się od lęku i nienawiści, wszystkich, którzy mają w sercu troskę o swoją rodzinę, wspólnotę, ojczyznę. Przychodźcie codziennie do grobu księdza Popiełuszki lub bądźcie z nami duchowo – powiedział ks. Marcin Brzeziński, kustosz warszawskiego sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Źródło:ekai