Warszawa: obradowała Komisja KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

2024-06-04 16:14
Komisja KEP ds. Kultu Bożego
Autor: BP KEP

W siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, odbyło się kolejne zebranie Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Pracom przewodniczył biskup pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.

Po wspólnej modlitwie Liturgii godzin (Modlitwa w ciągu dnia) odczytano protokół z poprzedniego zebrania, który został jednoznacznie przyjęty. Następnie omawiane były kwestie związane z Liturgią godzin (bp Piotr Greger, ks. Jacek Nowak SAC).

Komisja dyskutowała nad bieżącymi zagadnieniami liturgicznymi. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zwróciło się z prośbą o rozeznanie możliwości opracowania i ewentualnego zatwierdzenia tekstów liturgicznych w języku kaszubskim. Komisja przywołała pismo ówczesnego przewodniczącego komisji bp Adama Bałabucha z 21 stycznia 2021 roku, które stanowi odpowiedź na przedstawioną wówczas prośbę w tej sprawie.

Członkowie i konsultorzy Komisji zapoznali się z projektem modlitwy dyplomatów (autorem jest pracownik dyplomacji RP). W dalszej części zebrania przedstawiono projekt obrzędu wprowadzenia (instalacji) relikwii, który zostanie poprawiony i przedstawiony do zatwierdzenia przez biskupów polskich.

Komisja omówiła też tekst kanonów Mszy świętej. Kwestią dyskusyjną jest między innymi obecność wspomnień tajemnicy dnia, których nie ma w Mszale rzymskim w języku łacińskim.

Pierwszy dzień zebrania zakończono wspólną celebracją Liturgii godzin (Nieszpory).

Drugi dzień prac rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji opolskiej Rudolf Pierskała. On też wygłosił  homilię.

Po śniadaniu Komisja odmówiła Modlitwę w ciągu dnia, a następnie kontynuowała prace dotyczące treści kanonów mszalnych.

Zebranie zakończono modlitwą. Kolejne spotkanie we wrześniu w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu.

Źródło: KKBiDS/ BP KEP