Warszawa: przesłanie św. Jana Pawła II na autobusach

2021-10-19 12:02

W przestrzeni miejskiej stolicy pojawiły się plakaty, które zachęcają do refleksji nad aktualnością Dekalogu, o którym mówił Jan Paweł II podczas jednej z pielgrzymek do Polski. Pojawiły się m.in na autobusach i przystankach.

Za specjalne grafiki odpowiada Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, które zaczęło kampanię „Wolność jest w nas” – nawiązującą właśnie do Dekalogu. Podczas wizyty w ojczyźnie w 1991 roku, papież poświęcił wiele uwagi dziesięciu przykazaniom Bożym.

Jak podkreśla dyrektor muzeum Piotr Dmitrowicz, kampania ma „rozpocząć w sferze publicznej, dyskusję na temat fundamentu moralności, który kształtuje życie społeczne”. Pretekstem jest przesłanie pielgrzymki Jana Pawła II, kiedy to po przemianach politycznych kluczowym zagadnieniem stała się kwestia odpowiedzialnego korzystania z wolności w wymiarze indywidualnym – tłumaczy dyrektor Mt 5,14. W czasie homilii wygłaszanych podczas wspomnianej pielgrzymki, Ojciec Święty odnosił się do kolejnych przykazań Dekalogu. Proponował powrót do wartości dziesięciu przykazań, na których warto budować wolną ojczyznę.

Jak podkreśla muzeum, nauczanie papieskie można odczytywać również współcześnie, w sferze politycznej społecznej i obyczajowej. Dlatego powstała wystawa złożona z nowatorskich projektów graficznych oraz haseł, które odsyłają do nauczania Jana Pawła II.

Powstało dziesięć plakatów. Każdy odpowiada jednemu przykazaniu – na których widzimy gesty rąk, symbolizujące konkretne emocje i postawy. Według pracowników muzeum, są wyrazem działania oraz nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem, „odnoszą się do prawicy Bożej, oznaczają moc, pomaganie”. Plakaty mają wyrwać z utartych schematów myślowych, zaskoczyć i zachęcić do własnych poszukiwań. Mamy nadzieję, że ta forma pozwoli przeniknąć uniwersalnemu papieskiemu nauczaniu do szerszej świadomości – tłumaczy Anna Biskupska z Mt 5, 14.

Źródło: stacja7.pl