Watykan: abp Grysa będzie reprezentował papieża także w Republice Mauritiusu

2023-03-21 12:46
Abp Tomasz Grysa
Autor: Seychelles Nation/wikimedia commons

Franciszek mianował Jego Ekscelencję abp Tomasza Grysę, arcybiskupa tytularnego Rubikonu, nuncjusza apostolskiego na Madagaskarze i Seszelach oraz delegata apostolskiego na Komorach, delegatem apostolskim w Republice Mauritiusu – poinformowała Stolica Apostolska.

Pochodzący z archidiecezji poznańskiej abp Tomasz Grysa został mianowany przez Papieża Franciszka 27 września ubiegłego roku nuncjuszem apostolskim na Madagaskarze oraz delegatem apostolskim na Komorach. Natomiast 9 lutego 2023- nuncjuszem apostolskim na Seszelach.

Sakrę biskupią przyjął 1 listopada ubiegłego roku w katedrze poznańskiej z rąk sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kard. Pietro Parolina. Współkonsekratorami byli arcybiskupi Stanisław Gądecki i Marek Jędraszewski.

W latach 1995-1997 był wikariuszem parafii farnej pw. NMP Wniebowziętej w Kościanie, studiując jednocześnie na Akademii Muzycznej w Poznaniu. W latach 1997-2001 kontynuował studia specjalistyczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uwieńczone doktoratem z prawa kanonicznego. Równolegle odbywał studia z nauk dyplomatycznych na Papieskiej Akademii Kościelnej.

1 lipca 2001 r. rozpoczął pracę w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej, w której został powołany na następujące placówki: 2001-2003: Przedstawicielstwo Stolicy Apostolskiej w Rosji; 2003-2008: Nuncjatura Apostolska w Indiach i Nepalu; 2008-2011: Nuncjatura Apostolska w Belgii i Luksemburgu; 2011-2013: Nuncjatura Apostolska w Meksyku; 5 2013-2016: Nuncjatura Apostolska w Brazylii; 2016-2019: Stałe Przedstawicielstwo Obserwacyjne Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku; 2019-2022: Delegatura Apostolska w Jerozolimie i Palestynie oraz Nuncjatura Apostolska w Izraelu i na Cyprze.

Źródło:ekai, aarchidiecezja poznańska