Watykan: jest nowy sekretarz Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich

2023-02-15 18:35
Watykan
Autor: Jm Hbg/flickr licencja CC-BY-Sa

Papież mianował ojca Michela Jalakh z Zakonu Maronickiego Świętego Antoniego (OAM), dotychczasowego Rektora Uniwersytetu swego zakonu w Baabda (Liban), sekretarzem Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich – poinformowała Stolica Apostolska.

Ojciec Jalakh urodził się 27 sierpnia 1966 roku w Baouchrieh w Libanie. 15 sierpnia 1983 r. złożył pierwszą profesję zakonną w Zakonie Maronickim Świętego Antoniego, a 21 kwietnia 1991 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Od grudnia 2000 do lipca 2008 pracował w sekretariacie dawnej Kongregacji Kościołów Wschodnich. W 2008 r. uzyskał doktorat z eklezjologii w Papieskim Instytucie Orientalnym w Rzymie.

W latach 2013-2018 był sekretarzem generalnym Bliskowschodniej Rady Kościołów oraz członkiem Komisji ds. Stosunków Ekumenicznych Zgromadzenia Katolickich Patriarchów i Biskupów w Libanie. Wykładał na Uniwersytecie Katolickim prowadzonym przez swój Zakon w Baabda, w 2017 roku został jego rektorem.

Dykasteria ds. Kościołów Wschodnich zajmuje się wszystkim tym, co dotyczy katolickich Kościołów wschodnich sui iuris: ich struktury i organizacji, wykonywania misji nauczania, uświęcania i rządzenia; osób, ich stanu oraz praw i obowiązków. Zajmuje się również tym co ustalono w sprawie 5-letnich sprawozdań i wizyt ad limina Apostolorum. Śledzi losy wspólnot wiernych wschodnich w granicach jednostek terytorialnych Kościoła łacińskiego. Zaradza ich potrzebom duchowym poprzez wizytatorów, a także, o ile to możliwe, przez własną hierarchię.

W regionach, w których od dawna większość stanowią obrządki wschodnie, działalność apostolska i misyjna zależy wyłącznie od tej dykasterii, nawet gdyby podejmowali ją misjonarze Kościoła łacińskiego. W Polsce do jej kompetencji należą Ukraiński Kościół Greckokatolicki, a także sprawy katolików obrządku ormiańskiego.

Źródło:ekai