Watykan na forum OBWE: przemoc wobec kobiet to plaga naszych społeczeństw

2022-10-03 17:23
Przemoc domowa
Autor: pixabay.com Przemoc domowa

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt nadal pozostaje plagą naszych społeczeństw. Bez względu na to, czy chodzi o przemoc fizyczną, seksualną czy psychiczną, jest to zjawisko powszechne i nie wolno go ignorować – powiedział przedstawiciel Watykanu na forum międzynarodowej konferencji OBWE w Warszawie. Ks. Janusz Urbańczyk podkreślił, że do zwiększenia poziomu przemocy prowadzą również konflikty, czego jesteśmy świadkami w Ukrainie.

Jak podkreślił watykański dyplomata- do przemocy względem kobiet najczęściej dochodzi w zwyczajnych okolicznościach życia. Może przybierać formę nadużyć w miejscu pracy, molestowania seksualnego, pornografii, prostytucji, przymusowej sterylizacji, nakłaniania do aborcji czy aborcji selektywnej. Cytując papieża Franciszka, ks. Urbańczyk zauważył, że sposób, w jaki traktujemy ciało kobiety, stanowi sprawdzian naszego człowieczeństwa.

Autentyczny awans kobiet wymaga natomiast zmiany postawy osób ignorujących i naruszających ich przyrodzoną godność. Ma to swoje korzenie we wciąż rozpowszechnionym przekonaniu, że kobieta jest gorsza od mężczyzny i dlatego widzi się jako coś normalnego, gdy mężczyzna ją sobie podporządkowuje oraz wykorzystuje dla własnej przyjemności. Jeśli wspólna, a także równa godność mężczyzny i kobiety nie zostanie uznana, potwierdzona i właściwie wyjaśniona oraz wpojona przyszłym pokoleniom, nie ma zbyt wielkiej nadziei na odwrócenie obecnej tendencji – dodał na forum OBWE przedstawiciel Watykanu.

Źródło:ekai