Watykan: niemieccy biskupi z wizytą ad limina

2022-11-15 14:28
Watykan
Autor: pixabay

Podczas trwającej wizyty ad limina biskupów niemieckich w Watykanie, otwarcie i szczerze chcą poruszyć oni tematy omawiane podczas drogi synodalnej. 63 hierarchów odwiedza poszczególne dykasterie Kurii Rzymskiej. Mają też rozmawiać z papieżem Franciszkiem.

Zdaniem przewodniczącego Niemieckiej Konferencji Biskupów, bp Georga Bätzinga, nieprzypadkowo zaproszono ich do Rzymu właśnie teraz. Ma nadzieję, że będzie to okazja do szczegółowego omówienia kontrowersji, jakie budzi proces prowadzony wspólnie przez biskupów i laikat reprezentowany przez Centralny Komitet Katolików Niemieckich.

W homilii podczas Mszy św. sprawowanej 14 listopada przy grobie św. Piotra w Grotach watykańskich, biskup Bätzing zaznaczył, że podstawowym wyzwaniem Kościoła w jego ojczyźnie jest zachowanie jedności, a jednocześnie umożliwienie nawrócenia i odnowy. Podkreślił długą historyczną drogę Kościoła, która jest drogą mediacji między kulturą, a wiarą, drogą wzajemnego profilowania, krytycznego rozeznania i przenikania. „Prawie wszystko, czym ludzie zachwycają się dziś w «chrześcijańskim Rzymie» i na «chrześcijańskim Zachodzie» pod względem osiągnięć architektonicznych, artystycznych, literackich, filozoficznych i naukowych, wynika z wzajemnego zapłodnienia kultury i wiary” - powiedział przewodniczący Konferencji Biskupów Niemiec.

Bp Bätzing podkreślił znaczenie inkulturacji wiary, co wymaga dobrego słuchania siebie nawzajem, starannej argumentacji i szczerego zmagania się ze sobą. „Zachowanie jedności, a jednocześnie umożliwienie nawrócenia i odnowy, to naprawdę niełatwe zadanie dla naszego Kościoła w dzisiejszych czasach” – stwierdził przewodniczący niemieckiego episkopatu.

Podczas dzisiejszej mszy w bazylice Santa Maria Maggiore, kard. Rainer Maria Woelki przypominając postać patrona dnia, św. Alberta Wielkiego podkreślił, że dom wewnętrzny człowieka buduje się przez kontemplację Bożej prawdy i przez wielokrotne rozważanie Pisma Świętego. Umacniany jest on także przy stole Eucharystii i przy stole miłosierdzia, które rzeczywiście praktykuje.

Zaznaczył, że chrześcijanin, jasność co do swojego życia, zyskuje poprzez wewnętrzny kontakt z przykładem świętych i duchowe rozmowy z przyjaciółmi. Do spotkania z Chrystusem przygotowuje go głos sumienia i żal z powodu swoich upadków. Oczyszcza się przez spowiedź. A poprzez modlitwę poszerzają się jego serce i umysł. „Tak więc wraz ze św. Albertem staje dziś przed nami człowiek nauki i wiary, który poprzez swoje życie, naukę i wiarę pokazuje nam, jak i my możemy patrzeć na dzisiejszy świat w świetle Bożej prawdy” – zaznaczył arcybiskup metropolita Kolonii.

Źródło:ekai