Watykan ogłosił hasło Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy

2023-03-21 13:25
Dzień migranta
Autor: Archidiecezja Gnieźnieńska

„Wolni w wyborze: migrować czy pozostać” – pod tym hasłem przebiegać będzie obchodzony 24 września, 109 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy- poinformowała Dykasteria do spraw Służby Integralnemu Rozwojowi Człowieka.

W komunikacie zwrócono uwagę, że temat ten ma skłonić do refleksji nad prawem, które nie zostało jeszcze skodyfikowane na poziomie międzynarodowym- chodzi o to, które daje możliwość pozostania w swojej ojczyźnie. Przymusowy charakter wielu obecnych ruchów migracyjnych zmusza do dokładnego rozważenia przyczyn współczesnej migracji. Prawo do pozostania jest uprzednie, głębsze i szersze niż prawo do migracji. Obejmuje możliwość uczestniczenia w dobru wspólnym, prawo do godnego życia i dostęp do zrównoważonego rozwoju. Prawa te powinny być zagwarantowane przez wspólnotę międzynarodową – przypomina Dykasteria do spraw Służby Integralnemu Rozwojowi Człowieka.

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest w kościele katolickim w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. W instrukcji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r., która zachęca do regularnego obchodzenia Dnia Migranta, jest zapis, że Dzień ten:„Jest pomyślany jako odpowiednia okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów”.

W tym roku Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy przypada 24 września.

Źródło:ekai