Watykan potępia groźby użycia broni jądrowej

2022-10-18 15:22
Watykan
Autor: pixabay

„Groźby użycia broni jądrowej są niemoralne i niebezpieczne, zasługują na potępienie” – stwierdził na Czwartym Komitecie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, stały obserwator Stolicy Apostolskiej, abp Gabriele Caccia. Na jego obradach dyskutowano o skutkach promieniowania atomowego.

Przypominając, że w tym roku przypada 60. rocznica kubańskiego kryzysu rakietowego, abp Caccia zauważył, że światu ponownie grozi ryzyko użycia broni jądrowej. Powtórzył papieski apel, by wyciągnąć wnioski z historii, odrzucić zagrożenia nuklearne i skupić wysiłki na budowaniu bardziej trwałego i sprawiedliwego pokoju. Abp Caccia wyraził poparcie Stolicy Apostolskiej dla trwających prac Komitetu Naukowego ONZ ds. Skutków Promieniowania Atomowego (UNSCEAR), zwłaszcza w zakresie pomocy ofiarom awarii elektrowni jądrowej Fukushima z 2011 r.

Zwrócił również uwagę na znaczenie wczesnego monitorowania, konsekwentnych pomiarów i ciągłego śledzenia długoterminowych skutków narażenia na promieniowanie. Abp Caccia przypomniał o poparciu Stolicy Apostolskiej dla Traktatu o zakazie broni jądrowej (TPNW) oraz wezwał państwa do ratyfikacji Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową (CTBT), aby mógł on wejść w życie. Zaznaczył, że takie działania zapobiegłyby i ograniczyłyby szkodliwe narażenie na promieniowanie, a także „szkody dla naszego wspólnego domu”.

Na koniec abp Caccia zauważył, że „groźby użycia broni jądrowej są niemoralne i niebezpieczne, i zasługują na potępienie”, podkreślając apel papieża Franciszka do „przezwyciężenia obecnego klimatu nieufności” i stworzenia świata wolnego od broni jądrowej.

Źródło:ekai