Właściwe rozumienie chrześcijańskiej religijności w dokumencie Komisji Nauki Wiary

2024-06-11 18:51
Komisja Nauki Wiary KEP
Autor: BP KEP

O właściwym rozumieniu chrześcijańskiej religijności”- to tytuł dokumentu, który wydała Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski.

„Religijność chrześcijańska nie jest prostym przedłużeniem religijności naturalnej. Wypływa bowiem z nadprzyrodzonych cnót wiary, nadziei i miłości oraz opiera się na nich. Kształtowana jest i rozwijana przez łaskę Bożą oraz ludzkie działania zgodne z Bożym Objawieniem przekazywanym w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła. Ukształtowana w ten sposób religijność charakteryzuje się różnorodnością i bogactwem form. Aby mogła ona pełnić właściwe sobie zadanie i by nie ulegała wypaczeniom, należy stale nad nią czuwać i się o nią troszczyć” – czytamy w dokumencie Komisji.

Ten został zatwierdzony na posiedzeniu Komisji Nauki Wiary KEP 1 czerwca i podpisany przez jej Przewodniczącego abp Stanisława Budzika.

Źródło: BP KEP