Wydział teologiczny w Krakowie istnieje przez 625 lat! Papież Franciszek wysłał list

2022-01-11 17:01
Wydział teologiczny w Krakowie istnieje przez 625 lat! Papież Franciszek wysłał list
Autor: episkopat.pl

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie istnieje już 625 lat! Z tej okazji papież Franciszek skierował do instytucji list. - Niech wasz Uniwersytet będzie miejscem formacji nowych pokoleń chrześcijan, nie tylko przez badania naukowe i dociekanie prawdy, ale także przez społeczne świadectwo życia wiarą – czytamy.

Wydział Teologiczny został powołany 11 stycznia 1397 roku przez papieża Bonifacego IX na ówczesnej Akademii Krakowskiej, której kontynuatorem jest dzisiejszy Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Dewizą uczelni jest wezwanie: „Idźcie i nauczajcie”. Teraz obchodzi 625-lecie, a papież Franciszek napisał z tej okazji list i skierował go na ręce wielkiego kanclerza uniwersytetu, abp. Marka Jędraszewskiego.

Czytaj także: Kierunek- Florencja. Papież odwiedzi ją pod koniec lutego

Papież nawiązuje do nauczania patrona krakowskiej uczelni. Przypomina, że „św. Jan Paweł II wskazywał na potrzebę takiej «posługi myślenia», dzięki której środowiska uniwersyteckie włączają się w kościelną misję szerzenia Chrystusowego orędzia w świecie”.

Profesorów i studentów zachęca, by wierni wielowiekowej tradycji odczytywali znaki czasu, podejmowali z odwagą nowe wyzwania, aby skutecznie nieść współczesnemu człowiekowi i światu prawdę Ewangelii.

Papież życzy, by krakowski uniwersytet był wspólnotą, w której „zdobywanie wiedzy łączy się z promocją szacunku dla każdego człowieka ze względu na Boga, który go stworzył, i z troską o kształtowanie serc, o otwieranie ich na to, co najważniejsze, co trwałe i co nie przemija”. Przypomina, że „młodzi ludzie mają swoje marzenia i swoje cele, a katolicki uniwersytet powinien pomagać im realizować je w oparciu o prawdę, dobro i piękno, które mają swoje źródło w Bogu”.

Czytaj także: Kryzys migracyjny: Jak pomaga Caritas? Sprawdź, co już udało się zrobić

Publikujemy pełną treść listu:

Do Czcigodnego Brata Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Wielkiego Kanclerza Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

W dniu 11 stycznia 1397 roku, na prośbę św. Jadwigi Królowej i jej małżonka Władysława, papież Bonifacy IX bullą „Eximiae devotionis affectus” erygował Wydział Teologiczny ówczesnej Akademii Krakowskiej, potem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego kontynuacją jest dzisiejszy Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Mija zatem 625 lat od tego doniosłego wydarzenia, z którego bierze początek historia waszej relatywnie młodej Uczelni. Wraz z wami dziękuję Bogu za tę ponad sześciowiekową tradycję, z całym dorobkiem naukowym i dydaktycznym, jak też szczególną duchowością tworzoną przez świętych założycieli, profesorów i studentów.

Historia, na której budujecie teraźniejszość, jest niezwykła i doniosła, ale zarazem zobowiązująca. Dzisiejsze czasy bowiem wymagają od nas wszystkich, aby nie zapominać o tradycji, ale równocześnie z nadzieją patrzeć w przyszłość i tworzyć przyszłość. Dewizą waszego Uniwersytetu jest wezwanie: „Idźcie i nauczajcie” (Mt 28, 19), a w dokumencie o jego misji zostało zapisane, że jego działalność polega na naukowej refleksji nad treścią Objawienia, z zastosowaniem klasycznych i współczesnych metod badawczych. Św. Jan Paweł II wskazywał na potrzebę takiej „posługi myślenia”, dzięki której środowiska uniwersyteckie włączają się w kościelną misję szerzenia Chrystusowego orędzia w świecie. Dlatego, wierni wielowiekowej tradycji, odczytujcie znaki czasu, podejmujcie z odwagą nowe wyzwania, aby skutecznie nieść współczesnemu człowiekowi i światu prawdę Ewangelii. Niech wasz Uniwersytet będzie miejscem formacji nowych pokoleń chrześcijan, nie tylko przez badania naukowe i dociekanie prawdy, ale także przez społeczne świadectwo życia wiarą. Niech będzie wspólnotą, w której zdobywanie wiedzy łączy się z promocją szacunku dla każdego człowieka ze względu na Boga, który go stworzył, i z troską o kształtowanie serc, o otwieranie ich na to, co najważniejsze, co trwałe i co nie przemija. Młodzi ludzie mają swoje marzenia i swoje cele, a katolicki Uniwersytet powinien pomagać im realizować je w oparciu o prawdę, dobro i piękno, które mają swoje źródło w Bogu. Wasza posługa myślenia i poszukiwania prawdy jest dzisiaj potrzebna Kościołowi w Polsce i w świecie. Pełnijcie ją w poczuciu odpowiedzialności za wierność waszej misji: idźcie i nauczajcie!

W modlitwie Bogu polecam Ciebie, Drogi Bracie, Rektora i Profesorów, Studentów i Pracowników Uniwersytetu, przyzywając wstawiennictwa św. Jadwigi Królowej fundatorki Wydziału oraz św. Jana Pawła II, i z serca udzielam wszystkim Apostolskiego Błogosławieństwa.

Watykan, 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, 2022 roku.

FRANCISCUS

Episkopat.pl