XV Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie

2023-09-17 11:24
XV Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie
Autor: Archidiecezja Poznańska XV Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie

O tym, co znaczy uczestniczyć we wspólnocie Kościoła, o sposobach tego uczestnictwa, a także o synodalności Kościoła dyskutowali uczestnicy Ogólnopolskiego Forum Duszpasterskiego w Poznaniu. Celem wydarzenia było wprowadzenie w treści nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce : „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

W poznańskim spotkaniu 16 września br. uczestniczyli: kard. Dominik Duka OP, emerytowany arcybiskup Pragi, bp Waldemar Musioł, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP, poznańscy biskupi pomocniczy Grzegorz Balcerek i Jan Glapiak, bp senior Zdzisław Fortuniak oraz bp senior brazylijskiej diecezji Porto Nacional Romuald Kujawski.

Wśród zgromadzonych byli także przedstawiciele parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych, członkowie ruchów i stowarzyszeń katolickich, katechiści i nadzwyczajni szafarze Komunii św. oraz członkowie Akcji Katolickiej m.in. z archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, częstochowskiej, warszawskiej i gnieźnieńskiej oraz diecezji kaliskiej, opolskiej, płockiej i włocławskiej.

Ogólnopolskie forum zainaugurowała Msza św. w poznańskim kościele pw. św. Rocha, której przewodniczył kard. Dominik Duka OP, emerytowany arcybiskup Pragi.

W homilii abp Stanisław Gądecki przypomniał, że wszyscy wierzący są powołani do uczestnictwa w życiu Bożym i do odkrywania swojej aktywnej roli we wspólnocie chrześcijańskiej. Podkreślił, że idea ta jest dobrze zakorzeniona w dokumentach Soboru Watykańskiego II, a zwłaszcza w Konstytucji dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”.

- Uczestnictwo to o wiele więcej niż aktywność fizyczna wierzących, ono powinno być wewnętrzne. Wierni winni łączyć myśli z tym, co wypowiadają i słyszą, powinni swoje myśli wznosić do Boga. Uczestnictwo uobecniające powinno być rozumiane głębiej jako większa świadomość tajemnicy, która jest celebrowana – zaznaczył metropolita poznański.

Zauważył, że jednym ze znaków świadczących o żywotności Kościoła jest uczestnictwo włączające w życie Kościoła. - Kościół jest wspólnotą, organizmem łączącym życie Chrystusa z naszym życiem, a nie zwykłą społecznością – tłumaczył abp Gądecki.

Następnie uczestnicy forum zgromadzili się w auli Centrum Wykładowo-Konferencyjnego Politechniki Poznańskiej.

W słowie rozpoczynającym wydarzenie abp Stanisław Gądecki podkreślił, że wierni utożsamiają pojęcie uczestnictwa w życiu Kościoła z czynnym zaangażowaniem lub pełnieniem jakiejś konkretnej funkcji w Kościele. - Jeśli nasze czynności, aktywności podejmowane są z wiarą, to wówczas jest uczestnictwo czynne – podkreślił metropolita poznański.

Przewodniczący KEP nawiązał także do zbliżającego się październikowego Synodu o synodalności, który odbędzie się w Rzymie. Zaznaczył, że w tygodnikach katolickich ukaże się specjalny dodatek poświęcony temu tematowi i zachęcił do zapoznania się z jego treścią.

Zapowiedział też, że 16 października zostanie oprawiona specjalna Msza św. w bazylice św. Piotra z okazji 45. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

W swoim wystąpieniu kard. Dominik Duka OP omówił sytuację Kościoła powszechnego. Emerytowany arcybiskup praski podkreślił, że główną przyczyną kryzysu Kościoła jest brak wiary w Jezusa Chrystusa oraz oddzielenie głoszenia Ewangelii od liturgii. Zaznaczył, że nie jest to droga ewangelizacji.

Przypomniał, że Kościół manifestuje obecność Boga w świecie poprzez termin „światło”. - Nie można mówić o rzeczywistości Kościoła, która pochodzi tylko z zewnętrznych znaków i porywów serca – stwierdził kard. Duka.

Założenia programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2023-2024, któremu będzie towarzyszyć hasło „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”, zaprezentował bp Waldemar Musioł. Sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP zwrócił uwagę, że nowy program ma pomóc „w postawieniu pierwszych kroków ku odnowie Kościoła”. Przypomniał, że celem jest „odnowa zbawczej wspólnoty Kościoła, czyli takie budowanie wspólnoty Kościoła, by służyła zbawieniu ludzi”.

- Namysł nad Kościołem ma być przygotowaniem Kościoła w Polsce do podjęcia dzieła odnowy. Drogą do odnowy kościelnej wspólnoty jest przywracanie synodalności  – stwierdził prelegent.

Bp Musioł zaznaczył, że Kościół jest z natury synodalny, dlatego też wspólne kroczenie, podążanie razem, domaga się zachowywania ładu, porządku, który z Bożego ducha jest charakterystyczny dla Kościoła, ciągłego nasłuchiwania i rozeznawania tego, co dziś w aktualnej sytuacji świata mówi Duch Święty.

Nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce został opracowany przez kilka podmiotów, przede wszystkim przez Komisję Duszpasterską Konferencji Episkopatu Polski. Został oparty na dokumentach Kościoła, przede wszystkim Konstytucji duszpasterskiej „Lumen gentium” oraz encyklikach papieskich, w tym „Evangelii gaudium” papieża Franciszka.

Materiały omawiające program składają się z 5 zeszytów tematycznych i zostaną rozesłane do wszystkich parafii w Polsce.

Źródło: Ekai, Archidiecezja Poznańska