XXIV Dzień Papieski pod hasłem „Święty Jan Paweł II. Ewangelia starości i cierpienia”

2024-04-17 19:07
Dzień Papieski
Autor: Archidiecezja Warszawska

Pod hasłem „Święty Jan Paweł II. Ewangelia starości i cierpienia” , 13 października w Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie obchodzony będzie XXIV Dzień Papieski. Upamiętnia pontyfikat Papieża Polaka i jest okazją do wsparcia zdolnej młodzieży z małych miejscowości, którą opiekuje się Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

O tym, co składa się co roku na obchody Dnia Papieskiego mówili przedstawiciele Fundacji w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Podsumowali także ubiegłoroczny, XXIII Dzień Papieski.

Hasło XXIV Dnia Papieskiego, który odbędzie się 13 października, wyjaśnił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".

Jak wskazał, starość i cierpienie to zagadnienia, które niekoniecznie są akceptowane przez współczesny świat, zdominowany przez postawy hedonistyczne, gdzie liczy się tylko młodość i piękno. Jednakże Jan Paweł II miał odwagę nauczać na te tematy wielokrotnie podczas swojego pontyfikatu. Zaświadczał także o nich własnym przykładem, gdy w ostatnich dziesięciu latach pontyfikatu cierpienie i starość były wręcz towarzyszami jego życia. - Także my, niezależnie czy głosimy o tym w porę czy nie w porę, powinniśmy o nich mówić - przekonywał metropolita warszawski, zachęcając do tego także media.

Jak podkreślił kard. Nycz, papież był niejako prorokiem swoich czasów, bo poruszał wiele trudnych tematów, takich jak ochrona życia poczętego czy zło wojny i konieczność dążenia do pokoju na świecie. Dziś te zagadnienia nadal są istotne m.in. w kontekście wojny na Ukrainie i groźby rozszerzania się wojny na Bliskim Wschodzie.

Publiczne przeżywanie choroby a także starości, stały się jednymi z najbardziej zapamiętanych symboli pontyfikatu Papieża Polaka. Śledzone "na żywo" przez kilkaset milionów ludzi na całym świecie cierpienie Ojca Świętego wciąż pozostaje głęboką nauką i wymownym świadectwem człowieczeństwa. Stylem, w jaki Jan Paweł II trwał przy życiowym krzyżu, nadawał zupełnie inną wagę swoim rozważaniom teologicznym i filozoficznym.

Papież mówił o szczególnym przesłaniu Chrystusa składającym się na ten wymiar Ewangelii, który nazywa "Ewangelią cierpienia". Od początku swojej publicznej działalności Jezus mówił swoim słuchaczom o potrzebie cierpienia, a każdy, kto chce iść za Nim, musi zaprzeć się samego siebie, musi wziąć krzyż swój na każdy dzień i Go naśladować (Łk 9,23). Każdy cierpiący swoim cierpieniem fizycznym czy duchowym, zapisuje kolejne strony Ewangelii cierpienia głosząc ją zarazem swojemu otoczeniu i ludziom współczesnym.

Organizatorem Dni Papieskich jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, powołana przez Episkopat w 2000 r. jako wyraz wdzięczności dla papieża Jana Pawła II za Jego niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i Ojczyzny. Idea utworzenia Fundacji jako organizacji, której działalność ma upamiętniać papieski pontyfikat przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury, narodziła się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r.

W ciągu 24 lat swojej działalności Fundacja objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Około 2000 stypendystów z niemal każdego zakątka Polski tworzy niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi Pawłowi II.

Poprzedni, XXIII Dzień Papieski obchodzony był 15 października 2023 r. pod hasłem “Jan Paweł II cywilizacja życia” nawiązującym do encykliki św. Jana Pawła II "Evangelium vitae" o wartości i nienaruszalności ludzkiego życia - przypomniał przewodniczący Zarządu Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" ks. Dariusz Kowalczyk.

Źródło: ekai