Za tydzień obrady 398. Zebrania Plenarnego KEP

2024-06-03 19:33
Zebranie Plenarne KEP
Autor: BP KEP

Nauczanie religii w szkole, sposób funkcjonowania pracy Zebrania Plenarnego KEP oraz wybory nowego Sekretarza Generalnego Episkopatu będą głównymi tematami 398. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się w Warszawie w dniach 10-12 czerwca.

„Tematem przewodnim Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie będzie kwestia lekcji religii w szkole w kontekście zmian proponowanych przez ministerstwo edukacji. Aktualny stan rozmów w tym temacie między Zespołem roboczym ds. kontaktów z rządem a MEN-em przedstawi biskupom bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Zostanie również podjęta praca w grupach, aby w obradach znalazło się także miejsce na doświadczenie synodalności, które tak mocno podkreśla papież Franciszek” – poinformował bp Artur Miziński, sekretarz generalny Episkopatu.

Hierarcha zwrócił uwagę, że biskupi pochylą się również nad kwestią metodologii pracy Zebrań Plenarnych. „Chcemy przyjrzeć się temu, czy tryb prowadzenia obrad, który funkcjonował do tej pory, jest adekwatny do obecnych wyzwań, czy też należałoby coś uzupełnić lub zmienić” – zauważył.

Bp Miziński zaznaczył, że 398. Zebranie Plenarne jest ważne również z uwagi na wybory Sekretarza Generalnego KEP. „Po 10 latach sprawowania tej funkcji, kończę moją pracę w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Podczas najbliższego Zebrania Plenarnego zostanie wybrany mój następca, któremu już teraz życzę dużo sił i światła Ducha Świętego do wypełniania tej posługi” – podkreślił.

Poruszone zostaną sprawy wokół prac nad projektem dotyczącym formacji kapłańskiej, które zaprezentuje bp Damian Bryl. Z kolei ks. Mirosław Tykfer podzieli się doświadczeniem ze spotkania „Proboszczowie dla Synodu”, które odbyło się w Sacrofano pod Rzymem.

W drugim dniu Zebrania Plenarnego biskupi będą celebrować Mszę św. w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie znajduje się grób bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Okazją do uroczystej celebry jest przypadająca w tym roku 40. rocznica męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem Zebrania odbędzie się spotkanie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, podczas którego zostaną podjęte bieżące sprawy Kościoła w Polsce.

Źródło: BP KEP