Zakończył się XII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Tomaszowie Mazowieckim

2024-06-03 10:27
Zjazd Dużych Rodzin
Autor: Zjazd Dużych Rodzin/FB Zjazd Dużych Rodzin

Pod hasłem „Miłość, szczęście, bezpieczeństwo – rodzina to ma” zakończył się XII Ogólnopolski Zjazd Dużych Rodzin w Tomaszowie Mazowieckim. Wydarzenie zgromadziło liczne rodziny, polityków oraz przedstawicieli organizacji wspierających rodziny wielodzietne, którzy przez trzy dni uczestniczyli w spotkaniach, panelach dyskusyjnych oraz warsztatach.

Zjazd odbywał się od 31 maja do 2 czerwca. W programie przewidziano czas na integrację rodzin, zabawy, warsztaty i piknik z okazji Dnia Dziecka. W niedzielę rodziny mogły uczestniczyć w uroczystej Mszy św. w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim.

Wczoraj na Arenie Lodowej miała miejsce konferencja z okazji dziesięciolecia Karty Dużej Rodziny. Wśród gości znaleźli się Władysław Kosiniak-Kamysz oraz były prezydent Bronisław Komorowski. Wicepremier przypomniał, że zarówno on, jak i Komorowski byli zaangażowani we wprowadzenie funkcjonującej od 2014 roku ogólnopolskiej karty. „Ja przedstawiałem projekt karty w sejmie, prezydent Bronisław Komorowski tę ustawę podpisał, a pomysłodawcami byli obywatele i Związek Dużych Rodzin. Poparli ten pomysł wszyscy parlamentarzyści” – przypomniał. Wicepremier, który niedawno powitał na świecie swoje trzecie dziecko i został symbolicznie przyjęty w poczet Związku Dużych Rodzin.

Joanna Krupska, Prezes Rady Krajowej ZDR 3 Plus, przypomniała historię wprowadzenia Karty Dużej Rodziny. „Wprowadzenie Karty Dużej Rodziny zaczęło być modne. Rozpoczął się swojego rodzaju ogólnopolski ruch. Rodziny chciały, aby karty były wprowadzane w ich miastach i gminach. W związku z tym, organizowały się, zakładały koła i wychodziły z takimi postulatami do władz lokalnych. Można zatem powiedzieć, że wprowadzenie samorządowych kart dużej rodziny wiązało się też z budowaniem struktur związku dużych rodzin. W tej chwili mamy 113 kół w całej Polsce. Duże rodziny to prawdziwy uniwersytet miłości. Gromadzimy się podczas zjazdów po to, aby wzajemnie się wspierać i promować kulturę rodziny, która jest źródłem naszej tożsamości” – podsumowała.

Premier Kosiniak-Kamysz podkreślił trwałość projektu Karty Dużej Rodziny: „Wszystko się zmienia, jedynie Karta Dużej Rodziny pozostaje niezmienna”. Wyraził również wdzięczność Joannie Krupskiej za jej inspirację i zaangażowanie w rozwój tego projektu. „Jest powodem do mojej osobistej dumy i satysfakcji, że Karta Dużej Rodziny to projekt, który łączy, nie dzieli. To powód do ludzkiej, już nie politycznej satysfakcji, że robimy to razem ponad podziałami” – dodał.

Były prezydent Bronisław Komorowski podkreślił rolę Karty Dużej Rodziny w promocji wielodzietności. „Wychowaliśmy z żoną pięcioro dzieci. Muszę powiedzieć, że kiedyś wielodzietność była czasem źle postrzegana. Karta Dużej Rodziny to promocja wielodzietności, budowanie dobrej opinii o ludziach, którzy decydują się na więcej dzieci przy całych związanych z tym problemach i ograniczeniach.”

Podczas panelu ekspertów, szef zespołu ekspertów ZDR, prof. Marek Kośny z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zaproponował wprowadzenie ilorazu podatkowego do rozliczeń PIT, który uzależnia poziom obciążeń podatkowych od struktury gospodarstwa domowego. „Teraz podatnik, niezależnie od liczby osób na utrzymaniu, ma to samo obciążenie niezależnie od tego, czy jest to osoba samotna bez rodziny, czy ma na utrzymaniu niepracującego małżonka i troje dzieci” – tłumaczył Kośny. Według niego, to fundamentalna niesprawiedliwość, która tylko częściowo jest łagodzona przez ulgę na dziecko i przez możliwość preferencyjnego opodatkowania rodzica z czwórką i większą liczbą dzieci. Eksperci ZDR wskazali na brak systemowego rozwiązania uwzględniającego wysokość podatku od liczby osób w gospodarstwie domowym i postulują wprowadzenie systemu podobnego do wspólnego opodatkowania małżonków.

Radosław Waszkiewicz, prezes ZDR 3 Plus, wyraził radość ze spotkania różnych środowisk politycznych w projekcie Karty Dużej Rodziny. Podkreślił też, że współczesny świat potrzebuje bardzo świadectwa kochających się mamy i taty, którzy tworząc rodzinę pełną miłości, szacunku i bezpieczeństwa, budują w ten sposób najlepsze środowisko rozwoju dla małych dzieci.

Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, Marcin Witko, oraz odchodzący z zarządu wieloletni wiceprezes i współzałożyciel Związku Dużych Rodzin, Andrzej Wach, zostali uhonorowani statuetką „Przyjaciel Rodziny” za ich wkład w rozwój i wsparcie dla rodzin wielodzietnych.

Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” to stowarzyszenie, które od 2007 roku wpływa na pozytywny obraz dużych rodzin w Polsce i inicjuje działania zmierzające do sprawiedliwego traktowania rodzin wielodzietnych przez polski system prawny. W tym celu przeprowadza badania, przygotowuje raporty i analizy dotyczące potrzeb dużych rodzin w sferze ekonomicznej i społecznej. Współpracuje z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, samorządami i gminami. W ramach swojej działalności prowadzi także m.in. telefoniczną linię wsparcia dla rodzin wielodzietnych, Akademię Talentów dla zdolnej młodzieży z dużych rodzin oraz warsztaty dotyczące komunikacji w rodzinie. Od 2017 r. Związek obsługuje także rządowy program Karta Dużej Rodziny, m.in. poprzez aktywne pozyskiwanie nowych partnerów. Przyznaje także statuetki dla firm, osób i miast przyjaznych dużym rodzinom. Związek zrzesza ok. 5000 rodzin z całej Polski. Jest członkiem Europejskiej Federacji Dużych Rodzin (ELFAC).

Źródło: Ekai