Zakończyło się Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży

2021-11-08 10:51
Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży
Autor: diecezja ełcka

W pokamedulskim klasztorze w Wigrach odbyło się XVIII Krajowe Forum Duszpasterstwa Młodzieży. Główne tematy jakie poruszano to codzienne wyzwania duszpasterstwa młodych, omówienie wydarzeń, które wyznaczają kierunki pracy z młodzieżą w Kościele powszechnym i przygotowania do Światowych Dni Młodzieży.

W wydarzeniu, które odbyło się w dniach 5-7 listopada w wigierskim klasztorze na Suwalszczyźnie, wzięło udział ponad 100 reprezentantów z 35 polskich diecezji: księży i świeckich zaangażowanych w duszpasterstwo młodzieży.

To był cenny czas budowania wspólnoty, wymieniania doświadczeń i rozmów pomiędzy świeckimi i duszpasterzami młodzieży, które dziś są szczególnie potrzebne w Kościele. Mieliśmy okazję wspólnie podjąć refleksję nie tylko w następstwie wyzwań, jakie przyniosła pandemia koronawirusa, ale też w kontekście rozpoczętego w październiku na całym świecie procesu synodalnego, poświęconego synodalności, a także rozmawialiśmy o wyzwaniu, jakim są Światowe Dni Młodzieży – tak forum podsumował zastępca duszpasterza młodzież diecezji ełckiej ks. Adrian Sadowski.

Dyskusje skupiały się wokół takich tematów jak m.in. wyzwania, przed który codziennie stają duszpasterze młodzieży, czy wydarzenia wyznaczające kierunki pracy z młodymi w Kościele. W tym kontekście, oczywiście najwięcej uwagi poświęcono przygotowaniom do Światowych Dni Młodzieży. Dyskutowano o tym trzeciego dnia obrad XVIII KFDM w Wigrach. Rozważania dotyczyły zarówno wymiaru diecezjalnego ŚDM, które po raz pierwszy w tym roku obchodzone będą w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, przypadającą 21 listopada, jak wymiaru międzynarodowego spotkania w Lizbonie, które odbędzie się w pierwszym tygodniu sierpnia 2023 r.

Uczestnicy rozmawiali nie tylko na temat spraw technicznych wyjazdu na ŚDM, ale także o przygotowaniach duchowych. Ważnym elementem przygotowań była również peregrynacja znaków ŚDM, czyli krzyża i ikony Matki Bożej Salus Populi Romani po różnych krajach. W Polsce znaki ŚDM od 21 sierpnia do 1 września nawiedziły 20 diecezji.

Zwieńczeniem XVIII Krajowego Forum Duszpasterstwa Młodzieży była msza św. w wigierskim kościele pod przewodnictwem ks. Mariusza Wilka, dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. Homilię do zgromadzonych wiernych wygłosił ks. Marek Dziewiecki.

Źródło: diecezja ełcka