Zbliża się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

2023-02-13 20:23
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu
Autor: KEP

Ku trzeźwości z Kościołem” – to hasło 56. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu. W polskim Kościele będzie obchodzony w dniach 19-25 lutego. W ubiegłym roku Polacy wydali na alkohol 45 mld złotych. To rekord wszechczasów.

Dane Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 roku wskazują, że w populacji powyżej 15. roku życia na każdego Polaka przypadało prawie 12 litrów czystego spirytusu. A już 8 litrów uznaje się za poziom progowy dla postępującej degradacji narodu. Obecne poziomy spożycia etanolu są dziesięć razy większe, niż poziomy w Polsce sto lat temu. Jeśli chodzi o piwo- wynosi 136 litra na osobę powyżej 15 r. życia. Stało się ono najtańszym napojem chłodzącym. Przekłada się to na ogrom strat alkoholowych.Jak podkreśla bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, podejmuje on różne inicjatywy o charakterze ogólnopolskim, aby zjednoczyć jak najwięcej osób wokół troski o szeroko rozumianą trzeźwość.

– To sesje, sympozja, konferencje, ale także pielgrzymki, rekolekcje, dni skupienia. To także opracowywanie materiałów dla duszpasterzy, aby pomóc im w pracy trzeźwościowej we wspólnotach parafialnych. Na początku każdego roku wydajemy Vademecum z materiałami na każdy dzień Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, propozycje nabożeństw, modlitw, piękne świadectwa, ciekawe artykuły i różne przydatne informacje – wyjaśnił.

Inicjatorem Tygodnia Modlitw był bł. Kard. Stefan Wyszyński, który wiele razy ostrzegał przed zagrożeniami jakie niesie za sobą alkoholizm. Prymas Tysiąclecia zachęcał rodaków do osobistej i wspólnej modlitwy o pokonanie plagi pijaństwa. Włączył tę intencję do tak ważnego aktu swojej posługi, jakim były Jasnogórskie Śluby Narodu.

Ostatnie dni karnawału są dobrą okazją do dawania świadectwa, że prawdziwa radość ma swoje źródło w zjednoczeniu z Bogiem. Człowiek, który nadużywa alkoholu, nie jest w stanie autentycznie się cieszyć, dawać radości innym. Wręcz przeciwnie. Sam doświadcza ogromnego smutku i przynosi go innym – podkreślił bp Bronakowski.

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu rozpoczyna się co roku w ostatnią niedzielę karnawału i trwa do soboty przed I Niedzielą Wielkiego Postu włącznie. Ma zachęcić do umiarkowania podczas karnawałowych zabaw oraz do podjęcia postanowień abstynencji, np. w czasie Wielkiego Postu. W tym czasie w parafiach wykładane są często księgi trzeźwości, do których można wpisać swój dar abstynencji, zwłaszcza podjętej z miłości do bliźnich pogrążonych w nałogach. Każdy dzień Tygodnia Modlitw ma szczególną intencję, a także swojego patrona, którego życie może być wzorem dla nas współczesnych ludzi.

Źródło:ekai