Zmarł bp senior Adam Lepa. Miał 83 lata

2022-04-28 10:44 Justyna Bieniek

W środę 27 kwietnia br. w 83 roku życia, 60 roku kapłaństwa i 34 roku biskupstwa odszedł – śp. ksiądz biskup senior Adam Lepa – biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej” – czytamy na jej stronie.

Bp Adam Lepa, urodził się 17 marca 1939 w Łodzi. Studia teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym. Święcenia otrzymał 18 marca 1962 z rąk biskupa Jana Wawrzyńca Kulika, biskupa pomocniczego łódzkiego. W 1965 ukończył studia w zakresie katechetyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studia specjalistyczne z pedagogiki odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uwieńczył je doktoratem w 1974. W latach 1962-1964 był wikariuszem w parafii św. Wojciecha w Dobroniu, a w latach 1964-1978 w parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi. W latach 80-ych pełnił funkcję proboszcza w dwóch łódzkich parafiach: św. Urszuli i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

W latach 1978-1981 był diecezjalnym duszpasterzem akademickim. Przewodniczył Wydziałowi Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej. Był członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów wszystkich kadencji. Godność kapelana Jego Świątobliwości otrzymał w 1986. Kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej Łódzkiej został w 1987.

4 grudnia 1987 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji łódzkiej i biskupem tytularnym Regiany. Święcenia biskupie otrzymał 2 stycznia 1988. Jego biskupim zawołaniem były słowa „In caritate et patientia” (W miłości i cierpliwości).

W latach 1989-1994 przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu i członek Europejskiego Komitetu Biskupów ds. Mediów. W latach 1988-1993 rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi i członek kolegium rektorów wyższych uczelni miasta Łodzi. Założyciel „Łódzkich Studiów Teologicznych” i pierwszy ich redaktor naczelny. Autor 12 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i prasowych poświęconych głównie problematyce mediów.

27 maja 2014 r. papież Franciszek przyjął rezygnację Księdza Biskupa Adama Lepy z pełnienia posługi biskupa pomocniczego archidiecezji łódzkiej.

Informacje o uroczystościach pogrzebowych zostaną podane w późniejszym terminie.

Źródło:ekai, Archidiecezja Łódzka