Zmarł prof. Stanisław Grygiel, przyjaciel Jana Pawła II

2023-02-20 12:33
Prof. Stanisław Grygiel
Autor: Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

Dziś w nocy, w wieku 89 lat, zmarł w Rzymie bliski przyjaciel i współpracownik św. Jana Pawła II prof. Stanisław Grygiel – poinformowała archidiecezja krakowska. Szczegółowe informacje dotyczące pogrzebu zostaną podane wkrótce.

Stanisław Grygiel był profesorem Papieskiego Instytutu Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Urodził się w 1934 roku w Zembrzycach koło Suchej Beskidzkiej. Studia filozoficzne ukończył na Papieskim Fakultecie Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie (1956), a filologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (1961). Doktorat z filozofii uzyskał na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1965). Kierownikiem jego pracy doktorskiej był biskup Karol Wojtyła. W latach 1966-1967 był stypendystą w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie w Louvain w Belgii, a w latach 1962-1980 redaktorem katolickiego miesięcznika „Znak” i wykładowcą filozofii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

Od 1980 roku, razem z żona Ludmiłą oraz dziećmi Moniką i Jakubem, mieszkał w Rzymie, gdzie w 1981 roku założył Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej przy Fundacji im. Jana Pawła II. Wykładał antropologię filozoficzną w Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną. Przez ponad 20 lat uczył też filozofii człowieka w Papieskim Instytucie w Waszyngtonie. W latach 90. wykładał filozofię w Lugano w Szwajcarii. Był również współzałożycielem i długoletnim dyrektorem kwartalnika „Il Nuovo Areopago”. Uczestniczył w pracach dwóch Synodów Biskupów Europejskich.

Autor licznych publikacji książkowych wydanych w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii oraz w Stanach Zjednoczonych. Opublikował też wiele esejów i artykułów w kilku językach w Europie, w Ameryce Północnej i Południowej oraz w Azji. Był członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (European Academy of Sciences and Arts, Vienna-Salzburg), Akademii Filozoficznej w Argentynie oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. ostał odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Orderem św. Grzegorza (Watykan 2008), Wielkim Krzyżem Zasługi Kawalerów Maltańskich z Gwiazdą (Rzym 2014), nagrodą Totus Tuus (Warszawa 2021). Był doktorem honoris causa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2021).

Mocno angażował się w rozwój inicjatyw związanych z tematyką rodzinną i małżeńską w rodzinnej archidiecezji krakowskiej. W ostatnich latach przyczynił się do zorganizowania i realizacji dwóch Międzynarodowych Kongresów dla Małżeństwa i Rodziny, które odbyły się w Krakowie w latach 2018 – 2022.

Prof. Stanisław Grygiel zostanie pochowany w rodzinnych Zembrzycach. Msze św. pogrzebowe zostaną odprawione w Rzymie i Krakowie.

Źródło:ekai