15-lecie obchodzi Uniwersytet Trzeciego Wieku w Koszalinie

2022-11-23 14:09
15 lecie UTW w Koszalinie
Autor: Materiały prasowe 15 lecie UTW w Koszalinie

Swoje 15-lecie obchodzi Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Politechnice Koszalińskiej. Z tej okazji w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym zorganizowano uroczystą galę. Były przemówienia, odznaczenia i spektakl teatralny.

Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2007 r. z myślą o aktywizacji intelektualnej i społecznej ludzi w „złotym wieku”. Członkiem UTW może zostać osoba mająca status emeryta lub rencisty, która chce poszerzać własne umiejętności i wiedzę, czynnie uczestniczyć w życiu społecznym oraz poznawać nowych ludzi. Zainteresowani uczęszczać mogą na zajęcia realizowane są w formie wykładów, warsztatów, lektoratów języków obcych, czy kursów. Słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymuje indeks, w którym jest rejestrowane uczestnictwo w zajęciach oraz jego szczególne osiągnięcia.

Cele uniwersytetu to upowszechnianie inicjatyw edukacyjnych, aktywizacja intelektualna, społeczna i fizyczna osób na emeryturze, poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów, a także ułatwianie kontaktów z instytucjami kultury i angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska.

Zapisy na UTW odbywają się raz do roku. Posiadacze indeksu mają zagwarantowany udział w zajęciach UTW w roku kolejnym, wystarczy, że w wyznaczonym czasie potwierdzą chęć dalszego uczestnictwa w zajęciach i dokonają niezbędnej opłaty rocznej.

Obecnie na wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koszalinie uczęszcza ponad 400 seniorów z miasta i okolic.

Listen to "15 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Koszalinie" on Spreaker.