16 projektów zgłosili mieszkańcy Mielna do budżetu obywatelskiego

2023-06-01 16:18
Gmina Mielno wprowadza Mieleńską Kartę Turysty
Autor: Materiały prasowe Gmina Mielno

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego gminy Mielno mieszkańcy złożyli 16 projektów. Na pozytywnie zweryfikowane, będą głosować we wrześniu, a wyniki poznamy do końca października.

– Zastanawialiśmy się, czy w pierwszej edycji będzie w ogóle zainteresowanie Budżetem Obywatelskim, ponieważ to dla naszej wspólnoty całkowita nowość, więc trzeba się tego wszystkiego uczyć od zera. Okazało się jednak, że na kreatywność i odwagę mieszkańców gminy Mielno można zawsze liczyć, co potwierdziło duże zainteresowanie składaniem projektów

– wyjaśnia Olga Roszak-Pezała, burmistrz Mielna.

W ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego złożono 16 projektów na łączną kwotę ponad 900 tys. zł. To według Olgi Roszak-Pezały pokazuje, że potrzeby na wydatki mieleńskiego samorządu, pomimo rekordowych inwestycji, są bardzo duże.

Z 16 projektów 8 dotyczyło obszaru wiejskiego, a pozostałe pomysły obszaru miejskiego. Po ocenie formalnej i merytorycznej pozostało 11 projektów, na łączną kwotę prawie 590 tys. zł.

-Mieszkańcy będą wybierać spośród 6 projektów wiejskich wycenionych łącznie na 255 tys. zł i 5 miejskich, które w sumie kosztowałyby ponad 330 tys. zł. Trzeba pamiętać, że tegoroczny Budżet Obywatelski to łącznie 240 tys. zł, z czego połowa trafi do obszaru wiejskiego, a druga do miasta – czyli mamy pewność, że zrealizowane nie zostaną projekty przypadkowe, a tylko te z największym poparciem społecznym

– tłumaczy Radosław Sobko, pełnomocnik burmistrza Mielna ds. Budżetu Obywatelskiego.