50 lat Klubu Pionierów Koszalina

2020-03-04 14:50
50 lat Klubu Pionierów Koszalina
Autor: brak danych

Jest ich ponad stu

50 lat istnienia świętuje Klub Pionierów Koszalina. W środę 4 marca spotkali się przy pomniku Byliśmy - Jesteśmy – Będziemy, by świętować jubileusz. Była to też okazja do wspominania pierwszych dni po przyjeździe do miasta. Klub rozpoczął działalność z potrzeby utrwalenia dokonań pierwszych mieszkańców – koszalińskich pionierów. Inicjatorem jego zorganizowania było Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Zarząd Okręgu Pracowników Kultury i Sztuki. Zebranie organizacyjne odbyło się 4 marca 1970 roku. Uczestniczyło w nim około 80 osób, powołano zarząd i radę programową. Przewodniczącym klubu został Karol Mytnik, mieszkaniec Koszalina od 1945 roku, prawnik i jeden z pierwszych organizatorów szkolnictwa. Klub od 1972 roku był jednostką organizacyjną Koszalińskiego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego, w późniejszych latach Stowarzyszenia Wisła-Odra – obecnie jest w strukturze Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina. Jest w nim zrzeszonych ponad 100 osób. Q

Wspomnienia pionierów Koszalina