6 gmin przystąpiło do współpracy z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”

2021-01-19 14:59
komin
Autor: brak danych

Kolejne zachodniopomorskie gminy podpisały umowy na współpracę w ramach ogólnopolskiego, rządowego Programu „Czyste Powietrze”.

Dziś w Koszalinie zawarto 6 porozumień między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a gminami: Rąbino, Świeszyno, Miastem Sławno, a także gminami: Tuczno, Siemyśl i Szczecinek. Program trwa od września 2018 roku, jego budżet to ponad 100 miliardów złotych. Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie na wymianę źródła ciepła oraz kompleksową termomodernizację domu. Łącznie z przekazanymi dziś 6 porozumieniami i aneksami do wcześniejszych umów Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska współpracuje w zakresie wdrażania programu z 57 zachodniopomorskimi gminami. Do tej pory Fundusz w Szczecinie oraz biura w Koszalinie i Szczecinku przyjęły blisko 5300 wniosków na łączną kwotę prawie 95 milionów złotych. Czyste Powietrze to program, który kompleksowo podchodzi do tematu jakości powietrza i likwidacji niskiej emisji w Polsce. Oferuje Beneficjentom różnego rodzaju możliwości dofinansowania i budżet w wysokości ponad 100 miliardów złotych. Program, który trwa od września 2018 roku, obejmuje dofinansowaniem osoby do tej pory wykluczone energetycznie. Właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać wsparcie na wymianę źródła ciepła oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego, w tym modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, montaż wentylacji z odzyskiem ciepła, docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi na energooszczędne czy montaż instalacji fotowoltaicznej, produkującej prąd ze słońca. Od 21 października 2020 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach drugiej części programu, przygotowanej dla osób o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tysięcy złotych – na wymianę źródła ciepła, termomodernizację domu i montaż instalacji fotowoltaicznej, potrzebne jest zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Dzięki współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z WFOŚiGW w Szczecinie samorządy będą mogły liczyć na dofinansowanie w ramach pomocy technicznej programu. Do zadań gmin, przystępujących do współpracy z Funduszem, należy między innymi pomoc Wnioskodawcom w dopełnieniu formalności związanych ze złożeniem wniosku, wystawienie zaświadczeń o dochodach. Od ich wysokości zależy poziom dofinansowania: podstawowy (maksymalny roczny dochód Wnioskodawcy to 100 tysięcy złotych) lub podwyższony (miesięczny dochód do 1400 zł netto na osobę przy gospodarstwie wieloosobowym lub do 1960 zł – jednoosobowym), a także wsparcie w rozliczeniu przyznanego dofinansowania. (AGu)

Emilia Niemyt, prezes WFOŚ w Szczecinie i Małgorzata Golińska sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska