80 tys. zł na potrzeby Kina Zorza w Sianowie

2014-06-25 19:17
taśma filmowa
Autor: brak danych

Decyzją Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Gmina i Miasto Sianów otrzyma 80 tys. zł dotacji celowej, z przeznaczeniem na modernizację Kina Zorza.

Kino Zorza w Sianowie zostało w dużej części zmodernizowane poprzez realizację zadania Modernizacja kina Zorza w Sianowie dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin, priorytet Modernizacja kin, a także w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura kultury. Dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego wysokości 80 tys. zł kino wyposażone zostanie w nowy rzutnik i ekran kinowy. W sumie w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego na kulturę zabezpieczona została rezerwa w wysokości 300 tys. zł. O dotacje celowe mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego z regionu będące organizatorami instytucji kultury, w strukturach których znajdują się kina. Maksymalna wartość dofinansowania z budżetu województwa może wynieść 100 000 zł, przy czym dofinasowanie może być przyznane na cyfryzację jednego kina w powiecie.