Agencja pracy tymczasowej z Koszalina NIELEGALNIE zatrudniała obcokrajowców

2021-03-11 21:41 a.gorska
Zatrudnieni nielegalnie obcokrajowcy pracowali m.in. w branży budowlanej
Autor: pixabay

Agencja pracy tymczasowej w Koszalinie zatrudniała nielegalnie 22 cudzoziemców, w jej zarządzie pracowało też dwóch obywateli Ukrainy bez wymaganych dokumentów - to wyniki kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy z placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu.

Kontrola strażników granicznych polegała na weryfikacji legalności pracy 27 obcokrajowców, którzy w różnym czasie zatrudnieni byli przez agencję pracy tymczasowej w Koszalinie. O jej wynikach straż graniczna poinformowała w środę. - 22 obcokrajowców pracę wykonywało nielegalnie. W większości byli to obywatele Ukrainy pracujący przeważnie w branży hotelarskiej i ogólnobudowlanej. Głównie nie mieli oni wymaganych umów i zezwoleń. Ponadto pracodawca powierzył cudzoziemcom pracę na warunkach innych, niż określone w zezwoleniu, nie powiadomił również odpowiednich instytucji o podjęciu bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców – Powiedział Radiu Plus rzecznik prasowy komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak. Dodatkowo, jak podał rzecznik, odpowiednich dokumentów zezwalających na pracę w Polsce nie miało też dwóch obywateli Ukrainy z zarządu kontrolowanej agencji. Funkcjonariusze wszczęli postępowania o zobowiązanie do powrotu do kraju pochodzenia. Do sądu kierowany będzie także wniosek o ukaranie pracodawców, na których dodatkowo nałożono mandaty karne na łączną kwotę 6,5 tys. zł. JS/Q