Caritas diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej włącza się w pomoc ubogim w Jemenie i Syrii

2020-02-21 18:04
Caritas diecezji włącza się w pomoc dla Syrii i Jemenu
Autor: brak danych

Co 10 minut z głodu w Jemenie umiera dziecko - alarmuje Caritas Polska i wraz z diecezjalnym Caritas zachęca do pomocy Jemeńczykom

Co 10 minut z głodu w Jemenie umiera dziecko - alarmuje Caritas Polska i wraz z diecezjalnym Caritas zachęca do pomocy Jemeńczykom. W kraju zniszczonym przez wieloletnią wojnę domową ma miejsce gigantyczny kryzys humanitarny, ponad 10 mln ludzi nie wie, kiedy zje następny posiłek, a ponad 2 mln dzieci poniżej 5 roku życia jest skrajnie niedożywionych. Ponad 20 mln Jemeńczyków nie ma też dostępu do lekarza. Otwarty konflikt zbrojny w Jemenie trwa od 2015 roku. Zginęło ponad 100 tys. osób. Jak mieszkańcy diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej mogą pomóc? Przez stronę Caritas Polska istnieje możliwość dokonania wpłat darowizny na rzecz potrzebujących Jemeńczyków (od 50- 200 zł, czy inną dowolną kwotę). Jest także możliwość wysłania sms-ów na ten cel. SMS o treści JEMEN trzeba wówczas wysłać na numer 72052 (2,46 zł z VAT). "Jemeńczycy są młodym społeczeństwem. Połowa mieszkańców nie ukończyła dwudziestego roku życia. Młodzież wychowuje się w środowisku, w którym broń i przemoc są zjawiskiem codziennym. Nawet czteroletnie dzieci mają pojedyncze siwe włosy ze strachu"- wyjaśnia Marianna Chlebowska, koordynatorka projektów Caritas na Bliskim Wschodzie. Caritas Polska wesprze ośrodek zdrowia położony we wsi Imran, niedaleko Adenu. Wspierana klinika została częściowo zniszczona w walkach w 2015 roku i od tego czasu funkcjonowała z przerwami w bardzo ograniczonym zakresie. Pomoc z Polski obejmie zakup lekarstw, środków medycznych, sprzętu, materiałów do laboratorium oraz wypłatę wynagrodzeń dla wykwalifikowanego personelu. O pomocy Jemeńczykom oraz Syryjczykom w ramach programu "Rodzina Rodzinie" mówi dla nas ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej. (audio) Kuba Staniak/ Alicja Górska

ks. Tomasz Roda, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej