Centrum Migracji. Centrum Pomocy Uchodźcom - bezpłatny kurs języka polskiego

2023-03-30 17:31
centrum
Autor: materiały prasowe

Zarząd Oddziału i Koła Związku Ukraińców w Polsce realizuje kolejny, V kurs języka polskiego w ramach projektu pn. Centrum Migracji. Centrum Pomocy Uchodźców.

Centrum Migracji jest projektem zaadresowanym do wszystkich przybywających do Koszalina i regionu Pomorza Środkowego cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem licznie przybywających migrantów zarobkowych obywateli Ukrainy. Liczbę przybyłych do Koszalina szacuje się na ok. 11-12 tysięcy. W okresie letnim liczba wzrastała z uwagi na potrzeby pracy w obsłudze ruchu turystycznego, rolnictwie, leśnictwie, budowniczowie itp., jak również z powodu przybywania do Polski na podstawie paszportów biometrycznych. W 2022 i 2023 roku Centrum Migracji skupiło się na pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy i głównie do nich zaadresowany jest bezpłatny kurs języka polskiego.

Obecnie organizowany jest V etap rekrutacji osób zainteresowanych nauką języka polskiego. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie w czwartki o godz. 17.00- 18.30 oraz w soboty w godz. 11.00 – 12.30, w terminie kwiecień - czerwiec 2023 rok. Kurs będzie prowadzić Wira Hryckowian, pedagog, nauczyciel języka polskiego i ukraińskiego. Obcokrajowcy dzięki zdobytej wiedzy, bez problemów poradzą sobie w pracy, urzędzie czy w sytuacjach dnia powszedniego. Osoby zainteresowane udziałem w kursie mogą kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 94 342 64 70 lub osobiście w Biurze Związku Ukraińców w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 6/1. Centrum jest otwarte od poniedziałku do piątku w godz.9.00 – 17.00, a w razie potrzeby również w weekendy.

W Centrum Migracji. Centrum Pomocy Uchodźcom znajduje się m.in.: Biuro Porad Prawnych, Biuro Wynajmu lokali mieszkalnych, Biuro Pracy dla Cudzoziemców, Biuro Nauki Języka Polskiego, Centrum Informacji Miejskiej, oświatowej, kulturalnej etc. W Biurze Porad Prawnych pełnią dyżury prawnicy zajmujący się tematyką pobytu obcokrajowców w Polsce. Prawnicy będą pełnić dyżury bezpłatnie jako wolontariusze. Biuro ściśle współpracuje z konsulatami honorowymi w Szczecinie, konsulatami państw w Gdańsku, ambasadami państw z których pochodzą obcokrajowcy. A w uzasadnionych przypadkach z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, polskim wymiarem sprawiedliwości.

Jednym z elementów Centrum jest Biuro Wynajmu Lokali Mieszkalnych, gdzie z jednej strony cudzoziemcy mogą zostawiać informacje o potrzebie wynajmu lub kupna lokalu mieszkalnego, a z drugiej strony mieszkańcy Koszalina lub deweloperzy będą zostawiać swoją ofertę wynajmu lub sprzedaży lokalu.

Trzecim elementem Centrum jest Biuro Pośrednictwa Pracy. W tym celu nawiązana jest współpraca z izbami gospodarczymi z regionu Pomorza Środkowego, których członkowie zrzeszeni w izbach gospodarczych będą poszukiwać pracowników z grona cudzoziemców, a z drugiej strony obcokrajowcy będą mogli szybko znaleźć zatrudnienie, zapoznać się z ofertami pracy koszalińskich czy środkowopomorskich firm.

Aby silniej zintegrować obcokrajowców w Centrum Migracji działa Biuro Informacji Miejskiej wraz z informacją miejską Koszalina i Województwa Zachodniopomorskiego, kulturalną, oświatową, m.in. nauki języka polskiego, systemu szkolnictwa dla dzieci obcokrajowców, informacji o wydarzeniach kulturalnych w Koszalinie, etc. Każdy obcokrajowiec otrzyma pakiet niezbędnych informacji o Mieście i Regionie, ważnych adresów, telefonów, tak aby lepiej przyswoił wiedzę o mieście. Projekt jest realizowany przez wolontariuszy Związku Ukraińców, przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Związku Ukraińców oraz dotacji z Urzędu Miasta w Koszalinie.

Związek Ukraińców zajmuje się w głównej mierze działalnością edukacyjną i kulturalną. W pomieszczeniach ZUwP w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 6/1 odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku lekcje języka ukraińskiego oraz religii. Zajęcia z języka ukraińskiego prowadzi nauczycielka Ludmiła Kałasznikowa, a religii siostry zakonne.